18.07.17

Metsanduslikud ettevalmistuslaagrid rahvusvahelisteks võistlusteks 2014

(KIK)

09.2013-06.2014

24 625,62

Erle Tüür

Metsanduslikud ettevalmistuslaagrid ja Eesti esindamine Baltimaade metsanduslikel kutsealavõistlustel 2015.a

(KIK)

09.2014-07.2015

24 932,66

Erle Tüür

ECVET metsanduse ja aianduse õpilastele

(Leonardo da Vinci programm)

01.07.2012 - 31.05.2014

61 841

Marko Vinni

ECVET õpetajatele

(Leonardo da Vinci programm)

01.06.2012 - 31.05.2014

38 864

Reet Ainsoo

Kutsehariduse korralduse ja
õppekavade reform

(HTM)

09.2013–08.2014

32 620

Haana Zuba-Reinsalu

GreenQampus

(Leonardo da Vinci programm)

1.10.2013-30.09.2015

18 657

Raili Laas/

Kati Veski

Tööturu vajadustest lähtuvate kompetentside arendamine õpilastele ja haridustöötajatele

(Erasmus+)

1.06.2014 – 31.05.2015

41 953

Marko Vinni

YEBISU empowers employees

(Erasmus+ koostööprojekt)

01.09.2014–31.08.2016

337 096

(kogu projekti

maksumus)

André Huigens;

LMK esindus:

Raili Laas,

Anu Vaagen

Luua Metsanduskooli õpperada

(SA KIK)

11.2014 – 11.2015

16 473

Evelin Saarva

 

Toimetaja: PILLE LIGI