Tule taotle Ain Jürisoo nimelist stipendiumi!

Ain Jürisoo nimelise stipendiumi konkursiteade

 

Luua Metsanduskool ja Metsamaahalduse Aktsaiselts sõlmisid septembris 2014 koostöölepingu, mille eesmärgiks on ühiselt arendada koostööd erametsanduse edendamisel ning metsandushariduse ja hea metsandustava propageerimisel. Koostöö peamine väljund on toetada metsanduse eriala mittestatsionaarse õppevormi õppijat, milleks on Metsamaahalduse AS välja pannud Ain Jürisoo nimelise stipendiumi (statuut). Stipendiumi väljaandmisega peetakse Ain Jürisood meeles kui esimese erametskonna Metsamaahalduse ASi  rajajat ja selle kauaaegset peametsaülemat.

Stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Stipendiumitaotlusi on võimalik õppeaastaks 2017/2018  esitada  4.–22. septembrini. Selleks tuleb täita vastav taotlusvorm (statuudi lisa 1) ning esitada see koos nõutud dokumentidega kooli kantseleisse.

Konkursi komisjoni koosolek toimub septembri viimasel nädalal.

Komisjoni  koosseis on järgmine:

esimees – Taavi Raadik, Metsamaahalduse ASi juhataja

liikmed –   Tarmo Männigo, Metsamaahalduse ASi tegevjuht

                     Luua MK õpetajaskonna esindaja

                     Luua MK metsaülem        

 

Stipendiaat 2014/2015 - Timo Asuja

Stipendiaat 2015/2016 – Marko Kukk

Stipendiaat 2016/2017 - Jüri Pakut

Stipendiaat 2017/2018 - Diether Masing