Ajakava

 

Vastuvõtt päevasesse e statsionaarsesse koolipõhisesse õppesse


Päevase õppe suvine vastuvõtt 01.05.–24.06.19

Vastuvõtukatsed ja vestlused ajavahemikus 19.–21., 25.–26., ja 28.06.19. (registreerimine SAISis)

 

Vastuvõtt (sessiooniõpe e mittestatsionaarne ning töökohapõhine õpe)

Sessiooniõppe suvine vastuvõtt 01.05.–12.08.19

 

Vastuvõtukatsed ajavahemikus 13.08.–16.08.19. (registreerimine SAISis)

 

Pärast tulemuste avalikustamist on õpilaskandidaadil vaja kinnitada kooli tulemine. Selleks on aega kolm päeva. Kinnitamine SAISis.