Ajakava

Lisavastuvõtt mittestatsionaarsesse e sessionnõppesse kestab 27. augustist 22. oktoobrini. 

Lisavastuvõtt on erialadele:

  1. Maastikuehitaja (osakutse haljasalade hooldaja, neljanda taseme õpe) 
  2. Metsanduse spetsialist (viienda taseme kutseõppe jätkuõpe)
  3. Meisterarborist (osakutse puittaimede hindaja) 

Avaldusi saab esitada vastuvõtu e-keskkonas SAIS või kooli kantseleis E–N 9.30–12 ja 13–16 ja R 9.30–12 ja 13–15.

 

Maastikuehitaja (osakutse haljasalade hooldaja, neljanda taseme õpe) erialal katseid pole. Metsanduse spetsialist (viienda taseme kutseõppe jätkuõpe) ja meisterarborist (osakutse puittaimede hindaja) erialal on katsed 23. oktoobril 2018 kell 10. 

Vastuvõtt päevasesse e statsionaarsesse koolipõhisesse õppesse

 

Vastuvõtu  tulemused avalikustatakse hiljemalt 23. augustil 2018. Pärast tulemuste avalikustamist on õpilaskandidaadil vaja kinnitada kooli tulemine. Selleks on aega kolm päeva. Kinnitamine SAISis.

 

Vastuvõtt (sessiooniõpe e mittestatsionaarne ning töökohapõhine õpe)

Vastuvõtu tulemused avalikustatakse hiljemalt 23. augustil. Pärast tulemuste avalikustamist on õpilaskandidaadil vaja kinnitada kooli tulemine. Selleks on aega kolm päeva. Kinnitamine SAISis.