uus dokument

9.11.15

Arvutiõpetuse õppematerjalide leht

Kirjalike tööde vormistamise abimaterjal videojuhenditega 

googledrive kasutamine ühistööks - juhend

lingid.ee kasutamise juhend internetiaadressi lühendamiseks

Haridustehnoloogilised vahendid, soovitused juhenditega

Toimetaja: RIINA TRALLA