Euroopa Liidu poolt toetatavad arendusprojektid

Luua Metsanduskool osaleb aktiivselt ELi rahastatud arendusprojektides. Projektide eesmärk on edendada piirkonna konkurentsivõimet ja heaolu. Projekte, mille eesmärk on koostöös partneritega 

saavutada ettenähtud tulemusi, kaasrahastavad Euroopa Sotsiaalfond (ESF), Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD) ja Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF).