Erasmus+ programm

Erasmus+ on  Euroopa Liidu haridus- , koolitus- , noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014–2020.

Erasmus+ programmi eesmärk on enne kõike oskuste ning tööhõive suurendamine, samas ka hariduse, koolituse ning noorsootöö kaasajastamine. Seitse aastat kestva programmi toetusi on tõstetud 40% võrra, mis näitab EL pühendumust vastavasse valdkonda. Selle aja jooksul panustatakse organisatsioonide koostöösse ning luuakse sild hariduse ning töömaailma vahel, et vähendada oskuste tasemete erinevust Euroopa Liidu siseselt.

Hariduse ja koolituse valdkonnas täidetakse programmi eesmärke järgmiste meetmetega:

 a) Õpiränne (Key Action 1)

 b) Strateegiline koostöö  (Key Action 2)

 c) Poliitikate kujundamine (Key Action 3)

Erasmus+  programmiga on liitunud kõik Euroopa Liidu riigid, lisaks Island, Norra, Liechtenstein, Türgi ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik.

Luua Metsanduskool osaleb aktiivselt nii õpirände kui strateegilise koostöö meetmes läbi mitme erineva projekti.

Rohkem infot programmi kohta saab programmi eestikeelselt kodulehelt ning

Euroopa Komisjoni Erasmus+ programmi veebilehelt