Ettevõtlusõppe arendamine Luua metsanduskoolis

Projekti juhtpartner: Luua Metsanduskool

Kontakt: Kaja Sander  Kaja.Sander@luua.ee

 

Projekti eesmärk

Projekti pikaajalisem eesmärk on suurendada koostööd kooli ja ettevõtjate vahel ning seostada praktilisel teel koolis pakutavat ettevõtlusõpet tööturu võimalustega. Kooliväliste partnerite ekspertidena õppetöösse kaasamine suurendab õpilaste teadlikkust ettevõtluskeskkonnast ning aitab kaasa ettevõtliku mõtteviisi kujunemisele.

 

Projekti oodatavad tulemused

Projekt "Ettevõtlusõppe arendamine Luua metsanduskoolis" tutvustab õpilastele põhjalikumalt valitud eriala ja viib nad õppekäikudele ning töövarju päevadele metsa- ja puidutööstusettevõtetesse, kus nad saavad end kurssi viia ettevõtlusalaste protsessidega ning tööandjate ootustega. Ettevõtlusmängus "Tehas seminariruumis" osalemine motiveerib õpilasi ise õpilasfirmat looma.

 

Programm:

ESF „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks"

Aasta

2017

Projekti periood:

01.09.2017-30.06.2018

Projeksti staatus:

Aktiivne

Fondi toetuse summa:

2 833,38 €

 

Luua Metsanduskooli õpilasfirma Kodudeco tooted Tallinnas Õpilasfirmade Laadal 2017. a.