10.10.17

 

Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine

 

Kontakt: Katrin Seglinš (Katrin.Seglinsh@luua.ee)

Lisainfo koolituste kohta: http://luua.kovtp.ee/kursused 

 

Projekti eesmärk

Eesmärgiks on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed ja paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused.

 

Projekti oodatavad tulemused

Koolitustel osalemine ja uuendatud tööalased oskused mõjutavad täiskasvanute tööalast konkurentsivõimet ja sotsiaalmajanduslikku positsiooni ühiskonnas positiivselt. Suureneb tööle saamise tõenäosus, tööturul hakkamasaamine ja üldised võimalused elus edasi jõuda. 2017. a. on plaanis antud projekti käigus jõuda 38 koolituse kaudu 327 inimeseni, oodatavaks tulemuseks on kvalifikatsioonitaseme tõus või uus tööalane oskus.

Programm:

ESF Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine

Aasta

2017

Projekti periood:

1. jaan 2017 – 31. dets 2017

Projekti staatus:

aktiivne

Fondi toetuse summa:

81 072,92 €

 

 

 

Toimetaja: KATRI AHTIJÄINEN