Lõpu- ja kutseeksamid, sügis 2018

26.09.18

Eksamile pääsemiseks peab õpilasel olema:

  • vähemalt nädal enne eksamit sooritatud vajalikud eeldusained (nimekiri eksamijuhendis)
  • õppeosakonnast väljastatud eksamile lubamise käskkiri
  • saadetud vähemalt 5 päeva enne eksamit digiallkirjastatud avaldus ja isikut tõendava dokumendi koopia aadressile eksam@luua.ee. Avaldust on võimalik täita ka praktikahoones, kabinet 212

Õpilased, keda ei ole õppevõlgnevuste tõttu kutseeksamile lubatud, peavad õppevõlgnevused likvideerima ning pöörduma õppeosakonda eksamile lubamise käskkirja saamiseks. Seejärel tuleb ennast registreerida kodulehel vastavale kutseeksamile ning saata allkirjastatud avaldus ning isikut tõendava dokumendi koopia eksam@luua.ee või tuua need praktikahoone kabinetti 212. 

Õpilased, kellel jäi eksam positiivsele tulemusele sooritamata, peavad ennast järeleksamiks kodulehel registreerima ning eksam@luua.ee saatma allkirjastatud avalduse ning isikut tõendava dokumendi koopia või tooma need praktikahoone kabinetti 212.

 
Eksami aeg Eksam Kursus Koht (ruum) Juhendid
28. september

Metsur, tase 4 kutseeksami osaeksam (raietöö) 

17MM2 T214 (test) Osaeksami (raietöö) juhend
28. september  Metsur, tase 4 kutseeksami osaeksam (raietöö) 

17MSÕ2

17MSÕ2A

T214 (test) Osaeksami (raietöö) juhend
17.-19. oktoober Arborist, tase 4 kutseeksami osaeksam (praktiline osa) 17ARBSÕ2  Õ129 Kutseeksami juhend
2. november Maastikuehitaja (osakutse haljasalade hooldaja) kutseeksam 17MEHO2J T201 Kutseeksami juhend
9. november Maastikuehitaja (osakutse haljasalade hooldaja) kutseeksam 17MEHO2P T201 Kutseeksami juhend
8.-9. november  Metsanduse spetsialist, tase 5 kutseeksam 17MSPSÕ2 Õ217/218  Kutseeksami juhend
12. november Meisterarborist, tase 5 (osakutse puittaimede hindaja) kutseeksam

17DEND2

Õ209/210 Kutseeksami (lõputöö kaitsmine) juhend
6. november Forvarderioperaator, tase 4 kutseeksam

17FOPT2

  Kutseeksami juhend
6. november Harvesterioperaator, tase 4 kutseeksam  17HOPT2

 

Kutseeksami juhend
30. november Arborist, tase 4 kutseeksami osaeksam (raietöö) 18ARBSÕ1  T214 Osaeksami (raietöö) juhend
11.-12. veebruar 2019 Arborist, tase 4 kutseeksami osaeksam (teoreetiline osa) 17ARBSÕ2

Õ209

Õ217/218

Kutseeksami juhend


Kutseeksamitega seotud lisainfo saamiseks palun pöörduge:

Kerli Hansing

Praktikaosakonna assistent

Praktikahoone, kabinet 212

Telefon 5228979

eksam@luua.ee