„ROHELISE SEKTORI ÕPILASTE JA ÕPETAJATE ÕPIRÄNNE"

Projekti kokkuvõte

Toimumise aeg: 01.06.2015-31.05.2017

Toetuse suurus: 89 733 €

 

Projektis osalejaid oli kokku 40: 10 metsanduse, 8 metsamasinate juhtimise, 12 maastikuehituse ja 

4 loodusretke juhtimise eriala õpilast ning 6 erialade õpetajat. 

Vastuvõtjateks olid partnerkoolid Soomest, Hollandist ja Rootsist ning maastikuehituse partnerettevõtted Soomest, Belgiast ja Hollandist.

 

Lisaks õpilaste erialastele kompetentsidele arendati välispraktikatel eneseväljendust, iseseisvust, probleemide lahendamise oskust, initsiatiivikust, vastutusvõimet, aja ja tööde planeerimise oskust ja võõrkeeli. Ka õpetajad said nii igapäevast kui erialast inglise keelt arendada. Samuti suurenes õpetajate  pädevus oma õpetataval erialal, tööturuvajadustest lähtuv õpetamine.

Rändajate lood:

Metsamajanduse õpilased Soomes

 

Metsamajanduse õpilased, Karlis Kevvai ja Sander Koemets, käisid Soome partnerite juures metsaraietööde praktikal. 

Juba kohale jõudmine möödus ilma suurema vaevata. Üks kooli õpetajatest oli just Helsingis kui me laevalt maha tulime. Nii ei olnud meil kohe vaja suures linnas orienteeruma hakata ning viidi otse Pieksamäkisse. Koha suurust võiks võrrelda meie Võru linnaga.

Praktika kestuseks oli üks kuu. Meie elukohaks sellel ajal oli kooli ühiselamu. Kumbki sai endale oma toa, mida võiks võrrelda isegi mõne väiksema korteriga, kus olid olemas nii köök, kaks magamistuba kui ka elutuba. Ka süüa saime hästi. Kolm korda päevas saime ise koolisööklast valida, mille järgi parasjagu isu oli.

Meie juhendajaks oli õpetaja Ano Teittinen. Õpetaja tundis enda valdkonda hästi. Tema pikaajaline kogemus metsaraiete vallas peegeldus ka teadmistes ning õpetustes. Tema juhendamisel õppisime mitmeid uusi ergonoomilisi töövõtteid. Välja võiks tuua laasimispingi kasutuse, millega meil varem kokkupuude puudus. Praktikal saime selle töömeetodi ilusti selgeks. Pingi abil läks puu laasimine tunduvalt libedamalt. Hiljem selgus ka, et õpetaja oli pingi ise kujundanud ning see leidis kasutust ka teiste metsameeste seas.

Lisaks viis õpetaja Ano meid mitmesse lähedal olevasse linna ning tutvustas lähemalt Soome metsandust. Üheks selliseks kohaks oli Varkaus, kus asus Stora Enso paberitehas. Seal oskas õpetaja rääkida, mida tehases täpsemalt tehakse ning kust tuleb materjal ja kuhu lähevad jäätmed. Jäätmed kasutatakse seal viimseni ära – koor näiteks viiakse kohalikku katlamajja.

Kuu Soomes möödus väga kiiresti. Õppisime palju uut nii Soome riigi kui metsanduse kohta. Lisaks vajalikele praktikaväljunditele saime palju uusi kogemusi ning elamusi. Jäime praktikaga väga rahule ning soovitame kindlasti ka teistel selliseid võimalusi kasutada.

 

Metsakasvatuse õpetaja Jämsä ametikoolis

 

Novembris 2015 külastasin Erasmus+ õpirände programmi raames Soomes asuvat Jämsä ametikooli.

Lähetuse eesmärgiks oli tutvuda Soome metsamajandamisega ning kuidas õpetatakse metsakasvatust Jämsä ametikoolis (kaasa arvatud metsanduslikud õigusaktid). Lähetus kestis viis päeva ning oli väga mitmekesine ja huvitav.

Soomes võttis mind vastu Jämsä ametikooli Erasmus+ programmi koordineerija Kari Kytömäki, kes andis masinaoperaatoritele teooriatunde ning praktikat.

Esimesel päeval tehti ringkäik õppehoones, tutvustati õigusakte ning kirjeldati üldiselt metsanduslikke õppeprotsesse.

Teisel ja kolmandal päeval käisime metsas vaatamas õpilaste tööd harvesteriga harvendusraie teostamisel ning kuidas tuulemurdu ja -heidet likvideeriti. Kogu protsessi sai jälgida metsamasina kabiinist ning teha õppeotstarbeks ka mõned fotod.

Neljandal päeval ühinesime metsuri kursuse õpilastega ning läksime kohaliku ettevõtte metsa, kus teostati harvendusraiet mootorsaagidega ning materjal veeti kokku ATV-dega ja mootorsaaniga. Sellist töökorraldust oli päris huvitav näha.

Viiendal ja ühtlasi ka viimasel päeval sain osaleda metsakasvatuse tundi, kus tutvustati õpilastele relaskoopi ning selle kasutamist. Seejärel paluti mul tutvustada Eestis kehtivaid metsanduslike õigusakte. Eriti suurt huvi tunti harvendusraie alammäära vastu.

Tagasi vaadates oli õpiränne väga mitmekesine ning hariv. Saavutatud said kõik eelnevalt püstitatud eesmärgid. Julgustan kindlasti kõiki tutvuma erinevates riikides kasutatavate metsade majandamise võtetega.

Dimitri Randoja, metsakasvatuse õpetaja