17.01.19

Rändamine 2017-2019

Metsandussektori õpilaste ja õpetajate õpiränne erialaste oskuste täiendamiseks Euroopas"

Projekt "Metsandussektori õpilaste ja õpetajate õpiränne erialaste oskuste täiendamiseks Euroopas" hõlmab metsanduse ja loodusretkejuhtimise õpilaste ja õpetajate õpirännet. Projekti raames saab õpirändele kokku minna 45 osalejat: 20 metsamasina juhtimise, 8 metsamajnduse 3 arboristi ja 4 loodusretkejuhtimise eriala õpilast ning 10 haridustöötajat. 

Õpirännete eesmärgiks on arendada õpilaste kompetentse, rakendades ECVET süsteemi. ECVET süsteemi kasutades keskendutakse projektis lisaks õppekavajärgsete väljundite saavutamisele lisaväärtusele, mida on võimalik omandada teise kultuuriga partnerriigis. 

Projektipartnerid on

  • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä/Jämsän ammatioppisto (Soome);
  • Ogre Technical School (Läti)
  • HBLA für Forstswrirthschaft Bruck/Mur (Austria)

Õpirändes osalemiseks tuleb ühendust võtta praktikaosakonna assistendiga: Kerli Hansing kerli.hansing@luua.ee