Projektid

 

Luua Metsanduskooli visioon näeb ette jätkusuutlikuks, kaasaegseks ja rahvusvaheliselt tuntud kutseõppeasutuseks pürgimise.

Kaasaegseks kujunemisele aitab kaasa välisriikides asuvate õppeasutuste parimatest praktikatest õppimine, innovaatiliste kogemuste ja oskusteabe kasutusele võtt õppetöös.

 
 

Luua Metsanduskool taotleb kooli eesmärkide elluviimiseks vähemalt ühe sihtfinantseeringu aastas, arendamaks rahvusvahelist koostööd.