Mis on PRÕM?

  • Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetajakoolituse koolipraktika
  • Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisi õppe laiendamine

Rakendusüksus: SA Innove struktuuritoetuste agentuur 

Elluviija: SA Innove hariduse agentuur

Partnerid: Kutseõppeasutused ja kõrgkoolid, kes omavad õppe läbiviimise õigust, Eesti Tööandjate Keskliit

Tegevuste abikõlblikkuse periood: 1.03.2015 - 31.12.2018.

Eelarve: ~ 22 miljonit

Tegevused:

  • Praktika ja töökohapõhise õppe süsteemse korralduse arendamine kutse- ja kõrgkoolides
  • Praktilise õppe tähtsustamine
  • Praktika ja töökohapõhise õppe monitoorimine ja uuringute läbiviimine
  • Sõidu- ja majutustoetuse võimaldamine õpilastele ja üliõpilastele
  • Õpetajakoolituse praktika arendamine
  • Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine
  • Kutsehariduse maine tõstmine

Rohkem infot PRÕM programmi kohta: https://www.innove.ee/kutseharidus/prom/