Arboristiõppe koordinaatori konkurss

Kuulutame välja konkursi arboristiõppe koordinaatori ametikohale, kelle töö eesmärgiks on arboristiõppe valdkonna koordineerimine ja arendamine.   Peamised töövaldkonnad on ...

Tugispetsialisti konkurss

Kuulutame välja konkursi tugispetsialisti ametikohale, kelle töö eesmärgiks on toetada õppijate võimetekohast arengut ning nõustada osapooli (õpilased, õpetajaid ja lapsevanemaid). Töö...

Õpilaskodu korrapidaja konkurss

Pakume tööd õpilaskodu korrapidajale , kelle peamiseks ülesandeks on õpilaste nõustamine ja abistamine ning korra ja õpilaste turvalisuse tagamine õpilaskodudes. Sooviavaldus ja elulookirjeldus...

Õpilaskodu korrapidaja konkurss

Luua Metsanduskool kuulutab välja konkursi õpilaskodu korrapidaja ametikohale, kelle peamiseks ülesandeks on õpilaste abistamine ja nõustamine ning korra ja õpilaste turvalisuse tagamine...

Instruktori konkurss

Luua  Metsanduskool kuulutab välja konkursi  1,0 koormusega instruktori  ametikohale, kelle peamiseks ülesandeks on õppetöö (sh praktikate ) läbiviimine metsamasina erialade...

Eesti keele õpetaja konkurss

Luua Metsanduskool kuulutab välja konkursi  1,0  koormusega eesti keele ja kirjanduse õpetaja ametikoha täitmiseks, kelle peamiseks tööülesandeks on õppetöö läbiviimine maastikehituse...

Turundusspetsialist

Luua Metsanduskool ootab osa meeskonnaga liituma TURUNDUSSPETSIALISTI kelle põhitegevus on kooli tutvustamine erinevatele sihtgruppidele. Koostöös kommunikatsioonijuhiga turundus- ja...

Täiendusõppeosakonna assistent

Luua Metsanduskool ootab oma meeskonnaga liituma TÄIENDUSÕPPEOSAKONNA ASSISTENTI kes abistab osakonna töötajaid igapäevastes tööülesannetes ja tegeleb osakonna arvete sisestamise ning...

METSAMASINATE INSTRUKTORI KONKURSS

Kuulutame välja konkursi täiskoormusega metsamasinate instruktori ametikoha täitmiseks. Peamised tööülesanded õppetöö (sh praktikate) läbiviimine metsamasinaerialade õpilastele: *...

Täiendusõppeosakonna koolitusspetsialist

Otsime täiendusõppeosakonda koolitusspetsialisti. Eeldatav tööleasumise aeg 4. jaanuar 2016. Täpsem info ametikoha töökohustuste ja esitatavate nõuete kohta leiad lisatud failist. ...

Praktikakoordineerija (maastikuehitus)

Luua  Metsanduskool kuulutab välja konkursi  1,0 koormusega maastikuehituse  valdkonna praktikakoordineerija ametkoha täitmiseks. Praktikakoordineerija kuulub õppeosakonna...

Metsanduse (praktiliste raietööde) kutseõpetaja konkurss

Luua Metsanduskoolkuulutab välja konkursi 1,0 koormusega  metsanduse (praktiliste raietööde) kutseõpetaja ametikohale .  Töö valdkond : praktilise õppetöö läbiviimine...

Metsamasinate instruktori konkurss

Luua  Metsanduskool kuulutab välja konkursi  1,0 koormusega instruktori  ametikohale, kelle peamiseks ülesandeks on õppetöö (sh praktikate ) läbiviimine metsamasinaerialade...