« Tagasi

METSAMASINATE INSTRUKTORI KONKURSS


Kuulutame välja konkursi täiskoormusega metsamasinate instruktori ametikoha täitmiseks. Peamised tööülesanded õppetöö (sh praktikate) läbiviimine metsamasinaerialade õpilastele:

* juhendab metsamasinaerialade õpilasi järgmistes teemades: masinraie- ja kokkuveotööd, metsamasinate tehnohooldus ja remont, masinraie algpraktika;

* hoolitseb metsamasinate korrasoleku eest;

* teostab vajadusel metsalangetus- või metsaveotöid.

Nõuded kandidaadile:

* forvarderi- või harvesterioperaatori kehtiv kutsetunnistus;

* vähemalt metsanduslik või tehniline kutsekeskharidus;

* vähemalt 3-aastane praktilise töö kogemus metsamasinatel;

* inglise ja vene keele oskus suhtlustasandil;

* hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus;

* analüüsi- ja õppimisvõime.

Kasuks tuleb eelnev juhendamise või koolitamise kogemus.

Omalt poolt pakume kaasaegset töökeskkonda, eneseteostuse- ja -arendamise võimalust. Huvitavat ning vastutusrikast tööd metsandussektorile olulise tööjõu ettevalmistamisel.

Eeldatav tööleasumise aeg - september 2016.

Sooviavaldus koos elulookirjelduse (CV), vastavat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide ja motivatsioonikirjaga palume saata 19. augustiks 2016 aadressil: Luua küla, Palamuse vald, 49203 Jõgevamaa või kooli e-posti aadressile info@luua.ee .

Lisainfo telefonil +372 511 5399.