Luua Metsanduskool kuulutab välja konkursi loodava

koolituskeskuse juhataja ametikohale,

 

kelle töövaldkonnaks on kooli elukestva õppe strateegia välja töötamine  ja elluviimine. Peamisteks tööülesanneteks on kutse-, eri- ja ametialase täiendusõppe vajaduse välja selgitamine koolis õpetatavates valdkondades ning koolituste korraldamine, koostöö arendamine tööandjate  ja kutseliitudega ning täiskasvanute koolitus- ja teiste organisatsioonidega, kõrge kvalifikatsiooniga koolitajate koostöövõrgustiku loomine, koolitusprojektide koostamine, uute koolitusteenuste arendamine ning sisekoolituste korraldamine kooli töötajatele.

Nõudmised kandidaadile:

 • kõrgharidus;
 • eelnev töökogemus täiskasvanute  koolituse valdkonnas, sh koolitusprojektide juhtimine;
 • eelnev protsesside ja meeskondade juhtimise kogemus;
 • täiskasvanute koolitusega seonduva seadusandluse tundmine, asjaajamisoskused
 • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas
 • võõrkeelte oskus (vene, inglise) ning majandus- ja ettevõtlusalased teadmised
 • väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus
 • algatusvõime ja loovus, tahe osaleda uute lahenduste väljatöötamisel ja nende rakendamisel
 • kontseptuaalne mõtlemine, analüüsi- ja enesearendamisvõime
 • avatus ja koostöövalmidus, positiivne ning avatud eluhoiak

Omalt poolt pakume täistööajaga töötamist, huvitavat ja vastutusrikast tööd täiskasvanute täiendkoolituse valdkonnas,  kaasaegset töökeskkonda, eneseteostuse- ja –arendamise võimalusi, toetavat meeskonda ja eesmärgistatud töökorraldust, stabiilset tasusüsteemi ning ühiseid ettevõtmisi koolimeeskonnaga.

Töötasu kokkuleppel. Eeldatav tööle asumise aeg on jaanuaris 2019.

Konkursikomisjonile palume esitada järgmised dokumendid:

 • avaldus
 • motivatsioonikiri
 • eelneva töö- ja hariduskäigu kirjeldus
 • haridust ja nõutavat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad
 • muud kandidaadi soovil tema poolt oluliseks peetavad dokumendid

Dokumendid  palume saata aadressil:  Luua keskus, Jõgeva vald Jõgevamaa 49203  või kooli e-posti aadressile  info@luua.ee 7. jaanuariks 2019.

Lisainfo telefonilt 51 15 399 või 77 62 111.