« Tagasi

Tugispetsialisti konkurss

Kuulutame välja konkursi tugispetsialisti ametikohale, kelle töö eesmärgiks on toetada õppijate võimetekohast arengut ning nõustada osapooli (õpilased, õpetajaid ja lapsevanemaid).

Töö põhivaldkonnad on

  1. Koolis toimiva tervikliku tugisüsteemi üles ehitamine (sh täiskasvanud õppijatele), selle rakendamine ning  süsteemne edasi arendamine.
  2. HEV õppe koordineerimine, sh kohanemis-, käitumis- ja õpiprobleemidega õppijatega tegelemine, nende nõustamine, sobiva õppevormi määramine jms.
  3. Õpiabi ja õpilase individuaalse õppe korraldamine ning jälgimine
  4. Õpetajate toetamine töös hariduslike erivajadustega õpilastega jms
  5. Tugisüsteemi koostöö koordineerimine koolis ning selle väliselt (Rajaleidja ja Töötukassaga)

Sooviavaldus koos elulookirjelduse (CV), kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide  ja  motivatsioonikirjaga  palume saata aadressil: 

Luua keskus, Jõgeva vald, Jõgevamaa 49203  või kooli e-mailile info@luua.ee  

8. juuniks  2018.

Lisainfo telefonilt +372 511 5399.