OOTAME OMA MEESKONNAGA LIITUMA...

 

LOODAVA koolituskeskuse juhatajat,

 

kelle töövaldkonnaks on kooli elukestva õppe strateegia välja töötamine  ja elluviimine. Peamisteks tööülesanneteks on kutse-, eri- ja ametialase täiendusõppe vajaduse välja selgitamine koolis õpetatavates valdkondades ning koolituste korraldamine, koostöö arendamine tööandjate  ja kutseliitudega ning täiskasvanute koolitus- ja teiste organisatsioonidega, kõrge kvalifikatsiooniga koolitajate koostöövõrgustiku loomine, koolitusprojektide koostamine, uute koolitusteenuste arendamine ning sisekoolituste korraldamine kooli töötajatele.

Nõudmised kandidaadile:

 • kõrgharidus;
 • eelnev töökogemus täiskasvanute  koolituse valdkonnas, sh koolitusprojektide juhtimine;
 • eelnev protsesside ja meeskondade juhtimise kogemus;
 • täiskasvanute koolitusega seonduva seadusandluse tundmine, asjaajamisoskused
 • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas
 • võõrkeelte oskus (vene, inglise) ning majandus- ja ettevõtlusalased teadmised
 • väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus
 • algatusvõime ja loovus, tahe osaleda uute lahenduste väljatöötamisel ja nende rakendamisel
 • kontseptuaalne mõtlemine, analüüsi- ja enesearendamisvõime
 • avatus ja koostöövalmidus, positiivne ning avatud eluhoiak

 

Omalt poolt pakume täistööajaga töötamist, huvitavat ja vastutusrikast tööd täiskasvanute täiendkoolituse valdkonnas,  kaasaegset töökeskkonda, eneseteostuse- ja –arendamise võimalusi, toetavat meeskonda ja eesmärgistatud töökorraldust, stabiilset tasusüsteemi ning ühiseid ettevõtmisi kooli meeskonnaga.

Töötasu kokkuleppel. Eeldatav tööle asumise aeg on jaanuaris 2019.

Konkursikomisjonile palume esitada järgmised dokumendid:

 • avaldus
 • motivatsioonikiri
 • eelneva töö- ja hariduskäigu kirjeldus
 • haridust ja nõutavat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad
 • muud kandidaadi soovil tema poolt oluliseks peetavad dokumendid

Dokumendid  palume saata aadressil:  Luua keskus, Jõgeva vald Jõgevamaa 49203
või e-posti aadressile info@luua.ee 7. jaanuariks 2019.

Lisainfo telefonil 51 15 399 või 77 62 111.

 

Maastikuehituseõppe koordinaatorit,

kelle töö eesmärgiks on kooli ühe õppe valdkonna - maastikuehituse eestvedamine ja arendamine. Tema peamised tööülesanded on õppevaldkonna õppekavade (maastikuehitaja ja puukooli aednik) arendamine ja rakendamine, kooli praktikabaasides õppe- ja praktikaobjektide planeerimine ning koostöö korraldamine aiandus- ja maastikuehituse ettevõtetega õppijatele praktikakohtade tagamisel ning nende sealne juhendamine ning hindamine, samuti rahvusvahelise koostöö arendamine omas valdkonnas. Ta on maastikuehituseõppe üksuse juht, kelle meeskonda kuuluvad valdkonna õpetajad ning puukool-arboreetumi töötajad.

Nõudmised kandidaadile:

 • kõrgharidus aianduse, maastikuehituse või muus lähedases valdkonnas;
 • nõutav on vähemalt 2 aastane eelnev praktilise töö kogemus;
 • kasuks tulevad juhendamise ja koolitamise kogemused;
 • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas;
 • võõrkeelte oskus (vene, inglise) ning majandus- ja ettevõtlusalased teadmised;
 • väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus;
 • algatusvõime ja organiseerimise oskus, tahe osaleda uute lahenduste väljatöötamisel ja nende rakendamisel
 • kontseptuaalne mõtlemine, analüüsi- ja enesearendamisvõime
 • avatus ja koostöövalmidus, positiivne ning avatud eluhoiak

Omalt poolt pakume täistööajaga töötamist, huvitavat ja vastutusrikast tööd maastikuehituse õppe arendamisel, kaasaegset töökeskkonda, eneseteostuse- ja –arendamise võimalusi, toetavat meeskonda ja eesmärgistatud töökorraldust, stabiilset tasusüsteemi, ühiseid ettevõtmisi kooli meeskonnaga.

Töötasu kokkuleppel. Eeldatav tööle asumise aeg on jaanuaris 2019.

Konkursikomisjonile palume esitada järgmised dokumendid:

 • avaldus
 • motivatsioonikiri
 • eelneva töö- ja hariduskäigu kirjeldus
 • haridust ja nõutavat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad
 • muud kandidaadi soovil tema poolt oluliseks peetavad dokumendid

Dokumendid palume saata aadressil:  Luua keskus, Jõgeva vald Jõgevamaa 49203
või e-posti aadressile info@luua.ee 20. jaanuariks 2019.

Lisainfo telefonidel 51 15 399 või 77 62 111