Uudised ja teated

« Tagasi

Luua Metsanduskoolis algab kevadine vastuvõtt

Luua Metsanduskooli õppima asumiseks saab sel aastal esmakordselt dokumente esitada juba märtsikuus. E-keskkond avalduste esitamiseks avatakse 13. märtsil, kevadine dokumentide esitamine ja sisseastumiskatsed kestavad 20. märtsist 24. märtsini.

Lahtiste uste päev 2016. Parimad kooli tutvustajad on õpilased ise!

„Luua Metsanduskoolis õpib palju noori, kelle kindel elukutsevalik on tehtud juba ammu. Kevadine sisseastumisperiood annab neile võimaluse teha edasiõppimisega seotud formaalsused varakult ära ning keskenduda suvel teistele tegemistele," selgitas Luua Metsanduskooli direktor Haana Zuba-Reinsalu. Direktor lisas, et kevadisel vastuvõtuperioodil saab kandideerida vaid statsionaarsesse õppesse, mittestatsionaarsesse õppesse toimub vastuvõtt suvel.

Vastuvõtutingimuste osas on erinevusi kevadise ja suvise vastuvõtuperioodide vahel vaid üks - kevadisel vastuvõtul kutsekeskharidusõppesse kandideerides tuleb esitada jooksva õppeaasta klassitunnistus või hinnetelehe väljatrükk, mitte kooli lõputunnistus.

Luua Metsanduskool on Eestis ainulaadne kutseõppeasutus, mis valmistab ette tulevasi metsanduse, aianduse ja loodusturismiala töötajaid. Lõpetajad leiavad tööd metsandusettevõtetes, maastikuehituse- ja hooldusega tegelevates firmades ning loodusturismi alal. Mitmeid erialasid (metsamasinate juhtimine, puukoolimajandus jt) saab õppida ainult Luua Metsanduskoolis. Lõpetajate tööhõive erialasel tööl on rohkem kui 90% ning keskmine kuusissetulek ületab Eesti keskmise palga.

Metsamasinate õpe on üks populaarsemaid erialasid!

Jõuliselt panustab Luua Metsanduskool ka õpilaste heaolusse. „Oleme leidnud võimalused pakkuda tasuta hommiku- ja lõunasööki. Tagasiside küsitlused näitavad, et noored hindavad seda võimalust väga kõrgelt. Erialaste vajadustena paneme õla alla turvariietuse soetamisele ning puugisüstide kompenseerimisele. Positiivse poole pealt võime esile tuua veel kooli võimekust panustada noorte tervisesse tasuta jõusaali, pallimängutrennide, sauna ja ujumise kaudu. Lisaks teeme tööd selle nimel, et pakkuda soodustingimustel B- ja T-kategooria juhilube teatud erialadel," rääkis Luua Metsanduskooli direktor Haana Zuba-Reinsalu.  

Luua Metsanduskooliga saab lähemalt tutvuda meie avatud uste päevadel, mis toimuvad 9. veebruaril, 14. märtsil, 18. aprillil ja 13. mail. Avatud uste päevadele tulemiseks saavad huvilised kasutada tasuta kooli bussi, mis väljub kõigil nimetatud kuupäevadel Tartust AHHAA keskuse parklasi kell 9.15. Tagasi Tartusse stardib buss Luualt kell 13.00.

Lisainfot sisseastumise kohta leiate kooli kodulehelt!

Enne pärismasinatele istumist tuleb palju harjutada!