Uudised ja teated

« Tagasi

Luua Metsanduskool sõlmis koostööleppe Eesti suurima erametsaomaniku OÜ Tornatoriga

 Eesti suurim erametsaomanik Tornator Eesti OÜ asub toetama metsandusharidust. Eelmisel nädalal kirjutasid ettevõtte esindajad alla koostööleppele Luua Metsanduskooliga.

Kooli ja ettevõtte vahelise koostööleppe oluliseks osaks on metsandusõpilaste praktikavõimaluste laiendamine. „Sõlmitud lepe annab võimaluse meie õpilastel teha oma ettevõttepraktikat ka Tornatoris. Üleriigilise metsandusettevõtte kogemused on õpilastele ülimalt kasulikud," rääkis Luua Metsanduskooli direktor Haana Zuba-Reinsalu.

Leping näeb ette ka koostööd metsanduse demotreileri arendamisel. Metsanduse demotreileri loomise initsiaatoriks on Luua Metsanduskool, projekt viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine" (PRÕM) toetusega.

„Metsanduse demotreilerist saab liikuv ja moodne platvorm, mille abil saame üle Eesti tutvustada metsandust ja puidutööstust. Treileri abil saame teha näiteks erialasid tutvustavaid töötubasid ükskõik kus, me ei sõltu kohapealsetest võimalustest. Kindlasti saame treilerit kasutada ka metsandussektoris laiemalt, laenates seda oma partneritele või osaledes nende üritustel. Tornatori abi sellise treileri arendamisel on väga rõõmustav," rääkis Luua Metsanduskooli täiendkoolituse ja arendusosakonna juhataja Pille Ligi, kes on ühtlasi ka treileri loomise projekti koolipoolne koordinaator.

Tornator Eesti OÜ puidumüügi juht Margus Paesalu sõnul on koostöö kasulik mõlemale poolele. „Tornatori koostööpartnerite hulgas on palju Luua Metsanduskoolist saadud haridusega metsakasvatuse vallas aktiivseid ettevõtjaid, kelle kvaliteetne töö aitab meie metsaressurssi parimal viisil majandada. Lähem koostöö kooliga võimaldab tutvustada üleriigilise metsamajandusliku ettevõtte toimimist ning toetada praktiliste kogemuste omandamist läbi kohalikke olusid arvestava majandamise.," rääkis Paesalu.

Tornator Eesti OÜ kuulub kontserni Tornator Timberland ja on asutatud 2007 aastal. Soome Tornator Oyj-i tütarettevõtjana on Tornator Eesti OÜ vastutustundlik ettevõte, kelle peamisteks tegevusaladeks on metsade heaperemehelik majandamine ja raieõiguse müük. Ettevõttele kuulub 50 000 hektarit metsamaad üle kogu riigi (http://www.tornator.ee/ee/esileht/).

Luua Metsanduskool on riigi kutseõppeasutus, kus õpivad tulevased metsanduse, aianduse ja loodusturismi valdkondade spetsialistid.