Uudised ja teated

« Tagasi

Kooli kutsevõistlused 2017

KOOLI  KUTSEALAVÕISTLUSED 18.-19. APRILLIL 2017

SAEVÕISTLUS

18. aprill algusega 09.00 töökojas

Võisteldakse järgmistel aladel:

1.     saeketimontaaž

2.     kombineeritud järkamine

3.     laasimine

4.     täpsussaagimine

5.     langetamine- post

 METSAMASINAVÕISTLUS

18. aprill algusega 10.00 töökojas

Võistlused toimuvad 3 kategoorias:

·        16FOPPK1, 16HOPPK1 – Imitaatori peal koorma laadimine, pakkudest torni ladumine.

·        14FOPPK3, 15FOPPK2, 16FOP1, 15FOP2  – forvarderiga koorma laadimine ja pakkude tõstmine.

·        14HOPPK3, 15HOPPK2 , 16HOP1 ,15HOP2 – harvesteriga lõikamine ja tagurdamine boksi.

AIANDUSLIK KUTSEALAVÕISTLUS

18. aprill algusega kell 12.20 töökojas

Moodustada 2 liikmelised võistkonnad

Võistlusülesanne koosneb praktilisest tööst. Teoreetilised teadmised on aluseks, et sooritada ülesanne

Tööülesanne kujutab endast etteantud aja jooksul loomingulise töö realiseerimist.

Võistlejate kohustused:

·        Tööde teostamise ajal ja peale seda on võistlejad kohustatud pidama antud ruumi (võistluskoha) korras.

·        Võistlejatel on keelatud mobiiltelefoni ja muude sidevahendite kasutamine võistluse ajal

·        Võistlejad alustavad ja lõpetavad töö hindaja antud signaali peale.

·        Võistlejad järgivad ohutusnõudeid ning kasutavad ergonoomilisi töövõtteid.

Võistlustöö

Töö teostatakse kahestes meeskondades ning võistlusel osalevad maastikuehituse statsionaarsed õpilased. Võistlejatel tuleb ehitada puidust tool vastavalt enda eskiis/idee joonisele. Tegemist on loovtööga ehk hindamisel arvestatakse lisaks tehnikale loovust ning lahendust kui tervikut.

19. aprill kell 12.30 metsarada (individuaalne) erinevates punktides ülesanded

METSANDUSLIK KUTSEALAVÕISTLUS (kõikidele õpilastele)

19. aprill algusega kell 12.30, start õppehoone eest

Tähistatud ja kohtunikega mehitatud kontrollpunktides tuleb lahendada erinevaid metsanduslikke mõõtmis-  ja määramis- ülesandeid.

VÕISTLUSTEST OSAVÕTT KÕIKIDELE ÕPILASTELE KOHUSTUSLIK!

AUTASUSTAMINE koos ÕHTUSÖÖGIGA, 19. aprill kell 19.00 klubis.  

Võistlusi toetab: