Uudised ja teated

« Tagasi

Koostöölepe Maaülikooliga

Läinud nädalal allkirjastasime koos kolme teise maamajanduserialasid õpetava kutsekooliga raamlepingu Eesti Maaülikooliga. Lepingu eesmärk on soodustada väga heal tasemel õppetööd, teatas Maaülikool.

Koostöömemorandum sätestab maaülikooli ja kutseõppeasutuste – Järvamaa Kutsehariduskeskuse, Luua Metsanduskooli, Räpina Aianduskooli ja Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli – koostöö üldised alused. „Edaspidi võimaldame kasutada ülikooli õppe-, teadus- ja praktikabaase, et mitmekesistada kutseõppeasutuste õpet teadusliku suunaga. Seevastu rikastavad nemad oma õppe- ja praktikabaasidega maaülikooli praktilist suunda," sõnas maaülikooli õppeprorektor Endla Reintam.

Foto: Maaülikool

Veel näeb raamleping ette ülikooli sisseastumistingimuste muutmist, et soodustada kutsekoolide lõpetajate ligipääsu kõrgharidusele. Reintami sõnul annab see noortele inimestele sõnumi, et kutseharidus ei ole tupiktee ja ka kutsehariduse valinud noorel on võimalik jätkata õpinguid ülikoolis.

Luua metsanduskooli lõpetajatest jätkavad nii mõnedki igal aastal õpinguid kõrgkoolides, sealhulgas lähedastel erialadel maaülikoolis. Loodetavasti annab sõlmitud koostöölepe meie õpilastele veelgi juurde indu jätkata kõrgkoolides.