Forvarderioperaator tase 4 kutse taotlemine

  • Kutseeksameid korraldatakse kutsekorra järgi ning minimaalselt üks kord aastas. Nii Luua Metsanduskooli lõpetanutele kui töömaailmast kutsetunnistuste taotlejatele on eksamiprotseduur sama.
  • Väljaantavad kutsetunnistused on tunnustatud Eesti Vabariigi kutsesüsteemi poolt. 
  • Vastavust välismaa kutsesüsteemiga hinnatakse tööandja ja välismaal kutsesüsteemi edendav asutus. Eesti kutsetunnistuste inglise keelsed lisad leiate SA Kutsekoda kutseregistrist.

 

Forvarderioperaator, tase 4

Luua Metsanduskool koostöös Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liiduga võtavad vastu eksameid järgmistel kuupäevadel ja tingimustel.

Kutsestandard: Forvarderioperaator, tase 4

Hindamisstandard: Forvarderioperaator tase 4  kirjeldab lahti kontrollitavad oskused, teadmised ja eksami.

Kõik eksamid võetakse vastu eesti keeles, kui ei ole märgitud teistmoodi.

Et teada, mida eksamil oodata ja millele tähelepanu pöörata, soovitame eelnevalt osaleda harvesterioperaatori kutseeksamiks ettevalmistaval koolitusel. Vaata: luua.kovtp.ee/kursused

 

Kutseksamil on kiiver ja turvavest kohustuslik. Turvavarustust mitteomavad isikud saadetakse eksamilt ära.

 

1. Kontaktisikud  ja eksamite ajad

Eksamid toimuvad tööandjate langil ja nende masinatel, et võimaldada eksamineerimine tuttaval masinal. Eksamigrupi suuruseks on 4-6 osalejat. Eksami lank valitakse etteantud parameetrite järgi ettevõtte poolt.

Eksamile registreerimiseks palume kirjutada eksam@luua.ee ettevõtte nime, eksamil osalejate arv ja masinad, millega nad eksamit sooritada soovivad. Registreerumise kinnitus saadetakse e-kirja teel.

 

Eksamite ajad 2019: 

Eksamite ajad selguvad märtsis

 

2. Dokumendid


Dokumendid saadetakse pärast eksamiaja kokku leppimist Luua Metsanduskoolis asuvale kontaktisikule (täpsem info kuidas ja kellele dokumente saata, tuleb pärast eksamiaja kokku leppimist).

Eksamile pääsemise eelduseks on:

a) registreerimine Luua Metsanduskooli poolt korraldatavale eksamile,

b) eksamil vabade kohtade olemasolu;

c) dokumentide saatmine 7 päeva enne eksamit Luua Metsanduskoolis asuvale kontaktisikutele, digitaalselt allkirjastatult või tavakirja teel. Kokkuleppel eksami korraldaja kontaktisikuga võib dokumendid ka kaasa võtta eksamile tulles:

 

Vajalikud dokumendid:

1.     Üks kolmest: a) Koolituse läbimist tõendav dokument b) vähemalt 3. aastase töökogemuse puhul piisab tööandja poolt allkirjastatud soovituskiri või c) taotlejale varasemalt antud kutsetunnistuse koopia(d).

2.     Allkirjastatud avaldus(ed) (peab olema arvutil täidetud!, juhul kui puudub digitaalallkirjastamise võimalus, siis tuleb eelnevalt kontaktisikuga kokku leppides saata allkirjastamata, aga korrektselt täidetud avaldus ja võtta originaal koos käsitsi kirjutatud allkirjaga eksamile või koolitusele kaasa) NB! skaneeritud avaldus ei sobi kuna puudub andmete kopeerimise võimalus.

3.     Taotleja isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia (võivad olla kas skaneeritud või pildistatud heledal taustal).

4.     Maksekorralduse koopia (või Töötukassa/RMK garantiikiri).

5.     Esmaabi koolituse läbimist tõendav dokument (kõige lihtsam variant on saata koopia juhilubadest).

Võimalused esmaabi koolituse läbimise tõendamiseks: (juhilubade taotlemisel läbiti esmaabi koolitus => saatke koolituse koopia; sõjaväes ja kaitseliidus läbitakse kursused => kirjutage kinnitus, et olete läbinud koolituse, raietööliste koolitustel olete läbinud esmaabi bloki jne).

 

3. Kutseeksami tasu

Forvarderioperaatori, tase 4 kutseeksami tasu on 350 eurot.

Forvarderioperaatori, tase 4 kutseeksami tasu Forvarderioperaator III tähtajalise kutsetunnistuse omanikule on 250 eurot. 

 

Järeleksami hind testi puhul on 85€ ja muude eksamiosade puhul 115€. Järeleksamit saab sooritada, kui kukutakse läbi ühest eksamiosast. Kui rohkemast, tuleb sooritada uuesti kogu eksam. Eksami tulemused kehtivad üks aasta.

 

Summa on käibemaksuta, EMPL ei ole käibemaksukohuslane. Arveid väljastab EMPL, arve saamiseks tuleb pärast eksamitasu ülekandmist küsida arve e-posti teel: info@empl.ee.

 

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu pangarekvisiidid:

Saaja: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

Swedbank AS : a/a: EE392200221046781188

Selgitus: FOP 4, eksami kuupäev, kutsetunnistuse taotleja nimi

 

Riigilõiv peab olema jõudnud EMPL arvele 5 päeva enne eksamit, eksamile kaasa maksekorralduse väljaprint.

Eksamile registreerinule, kes kohale ei ilmu, ei tagastata eksamitasu. Uuesti eksamile tulla soovides, tuleb eksamitasu uuesti tasuda.

 

4. Millal ja kuidas saan oma tunnistuse kätte?

Luua Metsanduskooli hindamiskomisjon saadab eksami protokolli Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidule.

Tunnistus väljastatakse ja saadetakse EMPLi poolt kutse taotleja poolt avaldusse märgitud aadressile (isiklik, tööandja, kool vms) tähitud kirjaga.

Kutsekorra järgi on EMPLil selleks aega 30 tööpäeva.

 

5. Kas kutsetunnistus kehtib ka välismaal?

Selle peate järele uurima välismaa tööandja käest. EMPLi poolt antav kutsetunnistus on inglise keeles lahti kirjeldatud siin.

 

Lisainfo välismaal kehtivuse, kutsestandardite ja hindamisstandardite kohta Kutseandjalt, Eesti Metsa ja Puidutööstuse Liidult:  Tel: 656 7643  E-post: info@empl.ee