Kutseeksamid

25.02.19

NB! Luua Metsanduskooli õpilaste kutseeksamite info on leitav SIIT

Metsandusvaldkonna kutsetunnistust on võimalik taotleda kahel viisil:

a) läbides kooli õppekava, mille lõpus sooritatakse kutseeksam. Kutseeksam õpilasele tasuta.

b) töömaailmast tulnud isikuna, olles läbinud erialase koolituse või omades töökogemust. Kutseeksam tasuline.

Metsandustöötajatele (v.a. arboristi kutsed) kutse omistamisega tegeleb MTÜ Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, mille juurde on loodud kutsekomisjon. Luua Metsanduskool on eksamikeskus.

EMPL tegutseb vastavalt kutseseadusele (RT I 2008, 24, 156, jõustunud 1.09.2008.a. ja metsandusvaldkonna kutse andmise korrale.

EMPL annab välja kutsekorra alusel järgnevaid kutseid:

 

Riiklik sihtasutus SA Kutsekoda koordineerib tegevust ning peab üleval Kutseregistrit, kus on võimalik leida kutsetunnistuste omanike andmeid: kutsetunnistuste registrist.

Info kutse andmise kohta on uuendamisel. Vabandame ebameeldivuste pärast!

Lisainfo: pille.meier@empl.ee

Toimetaja: KERLI HANSING