Kutseeksamid

31.10.18

NB! Luua Metsanduskooli õpilaste kutseeksamite info on leitav SIIT

Metsandusvaldkonna kutsetunnistust on võimalik taotleda kahel viisil:

a) läbides kooli õppekava, mille lõpus sooritatakse kutseeksam. Kutseeksam õpilasele tasuta.

b) töömaailmast tulnud isikuna, olles läbinud erialase koolituse või omades töökogemust. Kutseeksam tasuline.

Metsandustöötajatele kutse omistamisega tegeleb MTÜ Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, mille juurde on loodud kutsekomisjon. Luua Metsanduskool on eksamikeskus.

EMPL tegutseb vastavalt kutseseadusele (RT I 2008, 24, 156, jõustunud 1.09.2008.a. ja metsandusvaldkonna kutse andmise korrale.

EMPL annab välja kutsekorra alusel järgnevaid kutseid:

 

Toimetaja: KERLI HANSING