Kutseeksamid

1.06.18

NB! Luua Metsanduskooli õpilaste kutseeksamite info on leitav SIIT

Metsandusvaldkonna kutsetunnistust on võimalik taotleda kahel viisil:

a) läbides kooli õppekava, mille lõpus sooritatakse kutseeksam. Kutseeksam õpilasele tasuta.

b) töömaailmast tulnud isikuna, läbides minimaalselt 3. päevase erialase koolituse Luua Metsanduskoolis. Kutseeksam tasuline.

Metsandustöötajatele kutse omistamisega tegeleb MTÜ Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, mille juurde on loodud kutsekomisjon. Luua Metsanduskool on eksamikeskus.

EMPL tegutseb vastavalt kutseseadusele (RT I 2008, 24, 156, jõustunud 1.09.2008.a. ja metsandusvaldkonna kutse andmise korrale.

EMPL annab välja kutsekorra alusel järgnevaid kutseid:

 

Toimetaja: KERLI HANSING