18.07.17

PROJEKTI NIMI: „METSANDUSLIKUD ETTEVALMISTUSLAAGRID RAHVUSVAHELISTEKS VÕISTLUSTEKS 2014. AASTAL"

    

Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestus: 01.09.2013-30.06.2014

Projekti maksumus: 26 512, 34 €

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärgiks on metsandusvaldkonna õpilaste ette valmistamine rahvusvahelisteks erialasteks võistlusteks. Et võistlustel suudaks Eesti võistkond taotleda maksimaalselt kõrget kohta, selleks on vaja õpilased põhjalikult ette valmistada nii raievõistlusteks, kutsealavõistlusteks kui ka metsamasinate juhtimise kooli võistlusteks. Võistluslaagritesse valitakse potentsiaalsed õppurid, kelle seast laagrite tulemuse põhjal selguvad Eesti esindusvõistkonda pääsejad. Võistluslaagrite tulemuste põhjal pannakse kokku rahvusvahelistele võistlustele Eesti esindusvõistkond. Põhjalikult ette valmistatud võistkond on võimeline võistlema teiste Euroopa metsanduskoolide õpilastega võrdsel tasemel.

Projekti tegevused:

Laagrite ettevalmistamine- laagrigraafikute koostamine. Õppurite valik laagrisse ja kokkulepete sõlmimine juhendajatega.

Laagrite läbiviimine- oktoobrist 2013 kuni maini 2014 viiakse läbi 12 erialast laagrit metsandusvaldkonna õpilastele.

Laagriks vajalike õppevahendite ja tehnilise varustuse soetamine- saelaagriteks vajalike õppevahendite ja -varustuse soetamine (võistlussaed, turvasaapad). Metsandusliku kutseala võistlusteks ettevalmistamiseks vajalike vahendite ( nt relaskoobid, niitkaugusmõõturid) soetamine.

Projekti juht: Erle Tüür, erle@luua.ee

 

Toimetaja: PILLE LIGI