Luua Metsanduskool

 

Luua Metsanduskool on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigi kutseõppeasutus.

Õppetöö toimub statsionaarses (kooli- ja töökohapõhises) ja mittestatsionaarses õppevormis ning kolmes õppekavarühmas:

* metsandus, kus õpe toimub 2.-5. tasemeni, k.a kutsekeskharidusõpe,

* aiandus, kus õpe toimub 3.-4. tasemeni, k.a kutsekeskharidusõpe,

* turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus, kus õpe toimub 4. tasemel.

Kooli MISSIOON - pakkuda elukestvat õpet looduskeskkonda väärtustavateks asjatundjateks kujunemisel, olles usaldusväärne partner õppijale ja tööturule.

Kooli VISIOON - Luua Metsanduskool on jätkusuutlik, kaasaegne ja rahvusvaheliselt tuntud kutseõppeasutus, kus õpe toimub metsanduse, maastikuehituse ja loodusturismi valdkonnas.

Kooli lõpetanu kompetentsid võimaldavad toime tulla nii tööturul kui ka igapäevaelus.

Kooli lõpetanu

* majandab metsi jätkusuutlikult;

* kujundab ja rajab esteetilist ja funktsionaalset elukeskkonda;

* on keskkonnateadlik ja väärtustab loodust puhkekeskkonnana;

* aitab kaasa kohaliku puitmaterjali väärindamisele.

PÕHIVÄÄRTUSED

USALDUS on otsus valitule kindlaks jääda.

   * Ma julgen eksida ja vigadest õppida.

   * Ma järgin kokkuleppeid.

VABADUS on tunnetuslik seisund, mis võimaldab väljendada oma arvamust ja tegutseda loovalt.

   * Ma avaldan arvamust ja arvestan teistega.

   * Ma kasutan loovust eesmärgini jõudmiseks.

   * Ma valin kooli arengusse panustamise.

VASTUTUS on võime otsustada ning elada tulemuste ja tagajärgedega.

   * Ma julgen otsustada.

   * Ma mõistan oma rolli.

   * Ma kasutan oma tugevusi ja arvestan oma nõrkustega.

EMPAATIA on võime mõista kõike elavat.

   * Ma märkan ja hoolin.

   * Ma olen positiivne.

   * Ma mõistan teiste vajadusi.