Kõik avalikud kursused

9.08.17

 

Planeeritud koolituste puhul ei ole veel teada täpseid koolituste kuupäevi.

Kursusele klikkides leiate koolituse õppekava ning saate eelregistreeruda.

 

Sügis 2017

Kalmistute hooldus, hauaplatside rajamine ning väikeettevõtlus (40h) Tasuta Koolitusgrupp on täitunud.

Saematerjali kvaliteedi hindamine (26h) Tasuta

Ümarsortimentide kvaliteedi määramine puidu ja puidurikete järgi (26h) Tasuta

Metsamajandamist lihtsustavad tarkvaralahendused (26h) Tasuta

Linna- ja pargipuude hooldamine ning majandamine (120h) Tasuta

Linnapuude hooldus (40h) Tasuta

Metsaveo mooduli koolitus veokijuhtidele (160h) Tasuta Koolitusgrupp on täitunud.

Metsaveo mooduli koolitus veokijuhtidele (160h) Tasuta Koolitusgrupp on täitunud.

Harvesteri- ja forvarderioperaatorite kutseeksamiks ettevalmistav koolitus (26h) Tasuta 1 grupp

Harvesteri- ja forvarderioperaatorite kutseeksamiks ettevalmistav koolitus (26h) Tasuta 2 grupp

Ettevalmistus raietöölise 3. taseme kutseeksamiks (40h) Tasuta

 

* Luua Metsanduskool jätab endale õiguse muuta eelnevat koolitusplaani.

* Tasuta koolitus on riikliku koolitustellimuse koolitus (RKT koolitus), mida rahastab Euroopa Liit ja Eesti riik (projekt "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine")

* Vastavalt Luua Metsanduskooli täiendusõppe eeskirjale on tasuta koolitusele regsitreerumine siduv.

"5.9 Koolitustasuta toimuvale täiendusõppele registreerumine on siduv. Täiendusõppest loobumisest etteteatamisel arvatakse registreeruja täiendusõppe nimekirjast välja. Kui täiendusõppija ei teata loobumisest ette vähemalt 4 tööpäeva enne täiendusõppe algust, võib kool täiendusõppele registreerunult nõuda arvestusliku osalejatasu hüvitamist."

 

 

Toimetaja: KATRIN SEGLINŠ