Kõik avalikud kursused

7.07.17

 

Palun jälgige vasakul servas olevat koolituskalendri nupukest. Täpsete kuupäevade selgumisel lisame kursused kalendrisse.

Kursusele klikkides leiate koolituse õppekava ning saate eelregistreeruda kuni täpsete kuupäevade selgumiseni.

 

2017. aasta koolitusplaan

 

Sügis 2017

Lintsaeraami õppepäev (8h) 60 eurot

Kalmistute hooldus, hauaplatside rajamine ning väikeettevõtlus (40h) Tasuta 

Saematerjali kvaliteedi hindamine (26h) Tasuta

Ümarsortimentide kvaliteedi määramine puidu ja puidurikete järgi (26h) Tasuta

Metsamajandamist lihtsustavad tarkvaralahendused (26h) Tasuta

Linna- ja pargipuude hooldamine ning majandamine (120h) Tasuta

Linnapuude hooldus (40h) Tasuta

Metsaveo mooduli koolitus veokijuhtidele (160h) Tasuta

Metsaveo mooduli koolitus veokijuhtidele (160h) Tasuta

Harvesteri- ja forvarderioperaatorite kutseeksamiks ettevalmistav koolitus (26h) Tasuta

 

* Luua Metsanduskool jätab endale õiguse muuta eelnevat koolitusplaani.

* Tasuta koolitus on riikliku koolitustellimuse koolitus (RKT koolitus), mida rahastab Euroopa Liit ja Eesti riik (projekt "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine")

* Vastavalt Luua Metsanduskooli täiendusõppe eeskirjale on tasuta koolitusele regsitreerumine siduv.

"5.9 Koolitustasuta toimuvale täiendusõppele registreerumine on siduv. Täiendusõppest loobumisest etteteatamisel arvatakse registreeruja täiendusõppe nimekirjast välja. Kui täiendusõppija ei teata loobumisest ette vähemalt 4 tööpäeva enne täiendusõppe algust, võib kool täiendusõppele registreerunult nõuda arvestusliku osalejatasu hüvitamist."

 

 

Toimetaja: KATRIN SEGLINŠ