Kõik avalikud kursused

13.04.18

 

Koolitusplaan 2018

Koolituste kuupäevade selgumisel lisame koolituse "Algavad koolitused" sektsiooni ning siis on võimalik ka koolitusele registreeruda.

Lilleseade täienduskoolitus töötavale floristile (40h) - sügis 2018

Leinafloristika aegunud oskustega lilleseadjale (26h) - sügis 2018

Hekkide rajamine ja hooldus (40h)

Palkmaja ehitamine ja vanade palkhoonete taastamine (80h) - sügis 2018

Saematerjali praktiline sorteerimine edasijõudnutele (30h)

Saematerjali praktiline sorteerimine edasijõudnutele (30h)

Metsaveo mooduli koolitus veokijuhtidele (160h)

Metsaveo mooduli koolitus veokijuhtidele (160h)

Jõulupuude kasvatamine (30h)

Droonide kasutamine metsanduses (26h) - algab augustis

Metsaseemnevarumine (30h) - sügis 2018

Metsa kasvatamise põhimõtted tulevikupuistu loomisel (26h) - sügis 2018

Virnatäiuse määramise koolitus (26h) - sügis 2018

Metsa hindamine (48h) Tartu grupp - algab augustis

Metsa hindamine (48h)

Linnapuude hooldamine (40h) - sügis 2018

Metsa ja puidu mõõtmine (30h) - algab septembris

Metsa ja puidu mõõtmine (30h) Tartu grupp - algab oktoobris

Metsa ja puidu mõõtmine (30h) Tallinna grupp - algab septembris

 

* Luua Metsanduskool jätab endale õiguse muuta eelnevat koolitusplaani.

* Tasuta koolitus on riikliku koolitustellimuse koolitus (RKT koolitus), mida rahastab Euroopa Liit ja Eesti riik (projekt "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine")

* Vastavalt Luua Metsanduskooli täiendusõppe eeskirjale on tasuta koolitusele regsitreerumine siduv.

"5.9 Koolitustasuta toimuvale täiendusõppele registreerumine on siduv. Täiendusõppest loobumisest etteteatamisel arvatakse registreeruja täiendusõppe nimekirjast välja. Kui täiendusõppija ei teata loobumisest ette vähemalt 4 tööpäeva enne täiendusõppe algust, võib kool täiendusõppele registreerunult nõuda arvestusliku osalejatasu hüvitamist."

 

 

Toimetaja: KATRIN SEGLINŠ