Kõik avalikud kursused

11.07.18

 

Koolitusplaan 2018

Koolituste kuupäevade selgumisel lisame koolituse "Algavad koolitused" sektsiooni ning siis on võimalik ka koolitusele registreeruda. 

Vajutades allpool soovitud kursusele saate end eelregistreerida ning saate lugeda ka õppekava lühiandmeid.

 

TASUTA KOOLITUSED:

Koolitus on osalejale tasuta, kui osaleja vastab ühele kriteeriumile sihtrühma kirjeldusest: keskhariduseta isik, erialase tasemehariduseta isik või aegunud oskustega isik vanuses 50+. Riikliku koolitustellimuse koolitused (RKT koolitused) on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.

 

Lilleseade täienduskoolitus töötavale floristile (40h) - sügis 2018

Ettevalmistus raietöölise 3. taseme kutseeksamiks (40h) vene keeles - sügis 2018

Hekkide rajamine ja hooldus (40h)

Saematerjali praktiline sorteerimine edasijõudnutele (30h) 

Saematerjali praktiline sorteerimine edasijõudnutele (30h)

Metsaveo mooduli koolitus veokijuhtidele (160h)

Metsaveo mooduli koolitus veokijuhtidele (160h)

Jõulupuude kasvatamine (30h)

Droonide kasutamine metsanduses (26h) - algab augustis

Metsaseemnevarumine (30h) - sügis 2018

Metsa kasvatamise põhimõtted tulevikupuistu loomisel (26h) - sügis 2018

Virnatäiuse määramise koolitus (26h) - sügis 2018

Metsa hindamine (48h) Tartu grupp - algab augustis

Metsa hindamine (48h)

Linnapuude hooldus ja majandamine (40h) - sügis 2018

Metsa ja puidu mõõtmine (30h) - algab septembris

Metsa ja puidu mõõtmine (30h) Tartu grupp - algab oktoobris

Metsa ja puidu mõõtmine (30h) Tallinna grupp - algab septembris

Harvesteri- ja forvarderioperaatorite kutseeksamiks ettevalmistav koolitus (26h) - sügis 2018

Harvesteri- ja forvarderioperaatorite kutseeksamiks ettevalmistav koolitus (26h) - sügis 2018

Raied eritingimustes (40h) - sügis 2018

Raied eritingimustes (40h) - sügis 2018

Raied eritingimustes (40h) - sügis 2018

Metsakasvastuse alused (48h) - sügis 2018

Ettevalmistus raietöölise 3. taseme kutseeksamiks (40h) 1. grupp sügis 2018

Ettevalmistus raietöölise 3. taseme kutseeksamiks (40h) 2. gruppsügis 2018

Metsanduslik seadusandlus algajale metsaomanikule (26h) - sügis 2018

Kalmistute hooldus ja hauaplatside rajamine (40h) - sügis 2018

 

* Luua Metsanduskool jätab endale õiguse muuta eelnevat koolitusplaani.

* Tasuta koolitus on riikliku koolitustellimuse koolitus (RKT koolitus), mida rahastab Euroopa Liit ja Eesti riik (projekt "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine")

* Vastavalt Luua Metsanduskooli täiendusõppe eeskirjale on tasuta koolitusele registreerumine siduv.

"5.9 Koolitustasuta toimuvale täiendusõppele registreerumine on siduv. Täiendusõppest loobumisest etteteatamisel arvatakse registreeruja täiendusõppe nimekirjast välja. Kui täiendusõppija ei teata loobumisest ette vähemalt 4 tööpäeva enne täiendusõppe algust, võib kool täiendusõppele registreerunult nõuda arvestusliku osalejatasu hüvitamist."

 

 

Toimetaja: KATRIN SEGLINŠ