Kõik avalikud kursused

5.01.18

 

Koolitusplaan 2018

Koolituste kuupäevade selgumisel lisame koolituse "Algavad koolitused" sektsiooni ning siis on võimalik ka koolitusele registreeruda.

Lilleseade täienduskoolitus töötavale floristile (40h)

Leinafloristika aegunud oskustega lilleseadjale (26h)

Hekkide rajamine ja hooldus (40h)

Palkmaja ehitamine ja vanade palkhoonete taastamine (80h)

Saematerjali praktiline sorteerimine edasijõudnutele (30h)

Metsaveo mooduli koolitus veokijuhtidele (160h)

Jõulupuude kasvatamine (30h)

Arboristide 4. taseme kutse taastõendamist ettevalmistav koolitus (48h)

Droonide kasutamine metsanduses (26h)

GIS metsanduses (30h)

Metsakasvatuse alused (48h)

Metsamarjakasvatus väikeettevõtjale (26h)

Metsaseemnevarumine (30h)

Metsa kasvatamise põhimõtted tulevikupuistu loomisel (26h)

Virnatäiuse määramise koolitus (26h)

Metsa hindamine (48h)

Metsa mõõtmine (26h)

Linnapuude hooldamine (40h)

Metsa ja puidu mõõtmine (30h)

 

* Luua Metsanduskool jätab endale õiguse muuta eelnevat koolitusplaani.

* Tasuta koolitus on riikliku koolitustellimuse koolitus (RKT koolitus), mida rahastab Euroopa Liit ja Eesti riik (projekt "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine")

* Vastavalt Luua Metsanduskooli täiendusõppe eeskirjale on tasuta koolitusele regsitreerumine siduv.

"5.9 Koolitustasuta toimuvale täiendusõppele registreerumine on siduv. Täiendusõppest loobumisest etteteatamisel arvatakse registreeruja täiendusõppe nimekirjast välja. Kui täiendusõppija ei teata loobumisest ette vähemalt 4 tööpäeva enne täiendusõppe algust, võib kool täiendusõppele registreerunult nõuda arvestusliku osalejatasu hüvitamist."

 

 

Toimetaja: KATRIN SEGLINŠ