Kõik avalikud kursused

18.10.18

 

Koolitusplaan 2018

Koolituste kuupäevade selgumisel lisame koolituse "Algavad koolitused" sektsiooni ning siis on võimalik ka koolitusele registreeruda. 

Vajutades allpool soovitud kursusele saate end eelregistreerida ning saate lugeda ka õppekava lühiandmeid.

 

TASUTA KOOLITUSED:

Koolitus on osalejale tasuta, kui osaleja vastab ühele kriteeriumile sihtrühma kirjeldusest: keskhariduseta isik, erialase tasemehariduseta isik või aegunud oskustega isik vanuses 50+. Riikliku koolitustellimuse koolitused (RKT koolitused) on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.

 

Metsaveo mooduli koolitus veokijuhtidele (160h)

Metsaveo mooduli koolitus veokijuhtidele (160h)

Jõulupuude kasvatamine (30h)

Metsa hindamine (48h) Tartu grupp

Metsa hindamine (48h)

Linnapuude hooldus ja majandamine (40h)

Metsa ja puidu mõõtmine (30h)

Metsa ja puidu mõõtmine (30h) Tartu grupp

Metsa ja puidu mõõtmine (30h) Tallinna grupp

Harvesteri- ja forvarderioperaatorite kutseeksamiks ettevalmistav koolitus (26h)

Raied eritingimustes (40h)

Metsakasvatuse alused (48h)

 

* Luua Metsanduskool jätab endale õiguse muuta eelnevat koolitusplaani.

* Tasuta koolitus on riikliku koolitustellimuse koolitus (RKT koolitus), mida rahastab Euroopa Liit ja Eesti riik (projekt "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine")

* Vastavalt Luua Metsanduskooli täiendusõppe eeskirjale on tasuta koolitusele registreerumine siduv.

"5.9 Koolitustasuta toimuvale täiendusõppele registreerumine on siduv. Täiendusõppest loobumisest etteteatamisel arvatakse registreeruja täiendusõppe nimekirjast välja. Kui täiendusõppija ei teata loobumisest ette vähemalt 4 tööpäeva enne täiendusõppe algust, võib kool täiendusõppele registreerunult nõuda arvestusliku osalejatasu hüvitamist."

 

 

Toimetaja: KATRIN SEGLINŠ