Kooli lõpetamise Tingimused aastal 2017


1) Õppekavad, mida ei lõpetata kutseeksamiga:

 • Matkajuhi eriala lõpeb koolieksamiga.
 • Puukoolimajanduse eriala lõpeb koolieksamiga (seminari vormis).

2) Õppekavad, mille lõpetamisel sooritatakse kutseeksam; kutse kantakse kooli lõputunnistusele: 

 • Metsakasvatajad lõpetavad raietöölise, tase 3, kutseeksamiga.
 • Metsurid lõpetavad metsur, tase 4, kutseeksamiga (vt ka punkti 3). 
 • Harvesterioperaatorid lõpetavad harvesterioperaator, tase 4, kutseeksamiga.
 • Forvarderioperaatorid lõpetavad forvarderioperaator, tase 4, kutseeksamiga.
 • Arboristid lõpetavad arborist, tase 4, kutseeksamiga (vt ka punkti 3).

3) Õppekavad, mille lõpetamisel sooritatakse kutseeksam; väljastatakse eraldi kutsetunnistus:

 • Arboristi eriala õppur peab õppeaja käigus arboristi õppekava lõpetamiseks sooritama raietöölise, tase 2, kutseeksami.
 • Metsuri eriala õppur peab õppeaja käigus metsuri õppekava lõpetamiseks sooritama raietöölise, tase 3, kutseeksami. 
 • Maastikuehitajad lõpetavad maastikuehitaja, tase 4, kutseeksamiga. 
 • Puittaimede hindajad lõpetavad meisterarborist, tase 5 osakutsega puittaimede hindaja, tase 5, kutseeksamiga.
 • Metsandusspetsialistid lõpetavad metsanduse spetsialist, tase 5, kutseeksamiga.

 

Kutseeksamite ajad 2017

Kursus Eksam  Kuupäev
16MSPSÕ1 Metsanduse spetsialist tase5 19.-20.06.2017
16METS1 Raietööline tase 3 19.06.2017
15MSÕ2 Metsur tase 4 26.06.2017
15MSÕ2A Metsur tase 4 26.06.2017
16DEND1 Puittaimede hindaja osakutseeksam 29.08.2017
14MM3 Metsur tase 4 21.06.2017
15MMKK2 Metsur tase 4 21.06.2017
15FOP2 Forvarderioperaator tase 4 14.-16.06.2017
14FOPPK3 Forvarderioperaator tase 4 14.-16.06.2017
15HOP2 Harvesterioperaator tase 4 14.-16.06.2017
15HOPPK3 Harvesterioperaator tase 4 14.-16.06.2017
14MEPK3 Maastikuehitaja tase 4 20.06.2017
15ME2 Maastikuehitaja tase 4 20.06.2017
15MESÕ2 Maastikuehitaja tase 4 20.06.2017
15LRJ2 Koolieksam matkajuht 16.06.2017
16ARB1+16ARBSÕ1 Raietööline tase 2, tase 3 27.04.2017
  Raietööline tase 3 19.05.2017

 

Lisainfo kutseeksamitega lõpetamise kohta Luua Metsanduskooli täiendusõppe osakonnast:

Kerli Hansing

Assistent
Telefon: +372 776 2115
e-post: eksam@luua.ee ja Kerli.Hansing@luua.ee
Luua mõis, kabinet 110