ECVET õpetajatele

30.07.14
Projekti toimumise aeg: 01.06.2012 – 31.05.2014
 
Projekti maksumus: 38864 eurot
 
Projekti eesmärk: anda Luua Metsanduskooli pedagoogilisele personalile süvendatud teadmisi ECVETi süsteemi rakendamise mõjust, kasutada projekti partnerite juurde toimunud õppekäikudelt saadud praktilisi teadmisi kutseõppeasutuse ja tööandjate vahelise koostöö arendamiseks nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. Kooli õpetajate erialaste pädevuste tõstmise kaudu hõlbustada kutsehariduses innovatiivsete tavade arengut ning nende tavade ülevõtmist. Kuna Eesti kutsete süsteemi ühtlustamiseks Euroopa süsteemiga hakatakse tunnistustele tegema viiteid Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku (European Qualification Framework) taseme kohta siis on võimalik projekti raames toimunud ECVETi süsteemi testimise tulemusena nii Euroopa kui ka riiklikul  tasandil anda asjakohaseid soovitusi EQFi osas tunnistuste ja sertifikaatide vormistamiseks kutsehariduse sektoris.
 
Projektipartnerid: Luua Metsanduskool, Etelä-Savon Koulutus Oy / Etelä-Savon Ammattiopisto (Soome), Jyväskylän koulutuskuntayhtymä/Jämsän ammatioppisto (Soome), Wellant College (Holland). Kõikide projektipartneritega sõlmiti vastastikuse mõistmise memorandum (Memorandum of Understanding), mille ajaline kestus määrati pikaajalise koostöö eesmärgil pikem kui oli projekti toimimise periood.
 
Projektis osales aianduse õppekavarühmast 9 ja metsanduse õppekavarühmast 15 õpetajat. Kogu sihtgrupp juhendab õpilasi nii teoorias kui praktilises õppes, kaetud olid kõik õppekavad erinevate kursuste ja tasemete lõikes. 1 aasta jooksul käis lähetuses 12 õpetajat, kokku osales projektis ja viibis välislähetuses 2 aasta jooksul 24 Luua Metsanduskooli õpetajat. Kõikidele osalejatele anti Europassi Keskuses registreeritud Europassi õpirände tunnistus.
 
Projekti tulemusena saadud süvendatud teadmised ja praktilised kogemused toimivast ECVETi süsteemist aitavad aru saada, et ECVETi abil on võimalik üheselt mõista teistes institutsioonides või välisriigis omandatud õpiväljundeid. Hinnates ja analüüsides lähetusel elu- ja töösituatsiooniks vajalike kompetentse, töötades ühiselt partneriga välja siirdeprojektist "Your Ecvet" tuleneva eellepingu alusel Euroopas aktsepteeritavad krediidipunktid (ühikud) on õpetajate praktilised kogemused oma kooli õppe- ja ainekavade ajakohastamiseks ning õpilaste paremaks kutsealaseks ettevalmistamiseks suure väärtusega.
 
projektijuht
Reet Ainsoo