Loodusretke juht

UUS ERIALA!

 
 Õppeaeg 1 aasta ja 6 kuud
 Kaugõppe ja lühikursuste võimalus
 
Miks just loodusretke juhiks?
1) Alternatiivne looduskasutus ning teavitamine loodusest on üks EL-i prioriteetidest paraku puuduvad väljaõppe saanud töötajad Eestis täielikult; 
 2) Loodust, looduses liikumist ning tervislikke eluviise väärtustavate hoiakute arendamine on võimalik läbi looduskoolide, huvikeskuste, koolimetskondade jne; nende asutamine on hoogustunud; koolitatud juhendajad aga puuduvad;
 3) Turismisektoris ette näha märkimisväärset tööhõive kasvu;
 4) Loodusretke juhi töö on väljakutse, mis võimaldab vahetut suhet loodusega ning kontakte väga erinevate inimestega;
 5) Kontakt loodusega algab juba eriala õppides.
 
LOODUSRETKE JUHT:
 · Oskab planeerida loodusesse matka- ja loodusõpperadasid
 · Oskab viia läbi erinevaid temaatilisi retkesid
 · Tunneb põhjalikult looma- ja taimeriiki
 · Tunneb Eesti erinevaid matka- ja loodusradasid
 · Valdab erinevaid võõrkeeli
 · Sisustab huvitavalt ja keskkonda säästvalt turistide vabaaega
 · Omab teadmisi ettevõtlusest
 · On looduse vahendamise spetsialist
 
Retkejuhi erialale võetakse vastu keskkooli lõpetanuid, looduse vastu huvi tundvaid noori kui ka tegevpraktikuid.
 
Retkejuht, kes tunneb loodust ja ümbrust, on sõber ja turvaja võõral maastikul.
 
Koolitatud ja oskustega matkajuht tagab matkajatele ohutu retke ja turvatunde.
 
Tel.  776 2111 
e-mail: info@luua.edu.ee

Projekti kirjeldus

I ETAPP (projekti ettevalmistusfaas)

 1. Loodusretkejuhi õppekava koostamiseks vajaliku informatsiooni kogumine- turismitalude külastus ja loodusretkejuhi kutsestandardi töörühmas osalemine. Infot turismitalude kohta kogus Erle Männiste- küsitluslehed detsember 2004-jaanuar 2005. Kutsestandardi töörühma koordineerib Kutsekoda ja Luua Metsanduskoolist osalevad töörühmas Aino Mölder ja Erle Männiste.
 2. Loodusretkejuhi õppekavade koostamine (lühikursustele ja   tasemeõppele).
 Loodusretkejuhi eriala õppekavade (tasemeõppe ja lühikursuste) koostamiseks on moodustatud töörühm, mis koguneb viis korda- juuni 2005, august 2005, november 2005, september 2006 ja juuni 2007.
 

II ETAPP (projekti käivitamisfaas)

 3. Uue õppekavaga seotud õpetajate täiendkoolitus. 
       · Erialane täiendkoolitus (60 tundi) Soome partnerkoolis 10-le
         Luua MK loodusretkejuhi eriala õpetajale juulis 2005.
       · Andragoogikaalane täiendkoolitus (16 tundi) Luua MK
         loodusretkejuhi eriala õpetajatele, august 2005.
       · Erialane täiendkoolitus Luua MK loodusretkejuhi eriala
         õpetajatele (16 tundi) tutvumine Eesti loodus- ja
         matkaradadega Peeter Hussari juhendamisel, august 2005.
 

 III ETAPP (projekti kavandamisfaas)

 4. Loodusretkejuhi eriala õppematerjalide koostamine.
       · Erialase võõrkeele õppematerjali koostamine võõrkeele
         õpetaja poolt, september-oktoober 2005
       · Loodusradade rajamise ja projekteerimise õppematerjali
         koostamine eriala õpetaja poolt, august-september 2005
       · Loodusretkejuhi õpiku tõlkimine võõrkeelest emakeelde
         soome keele õpetaja poolt, juuni-november 2005.
 5. Loodusretkejuhi eriala õppeks vajalike õppevahendite soetamine.
       · Õppevahendid (GPS, matkakompassid, gaasilaternad,
         peegelkompassid, vihmakindlad pealambid, matkamatid,
         magamiskotid, matkakepid, binoklid, erinevad köied,
         suusavarustus, telgid) soetatakse ajavahemikus juuni 2005-
         november 2005 Luua Metsanduskooli loodusretkejuhi eriala
         õpetajate poolt.
 6. Loodusretkejuhi erialaga seotud täiendkoolituste regulaarne reklaamimine.
        · Täiendkoolitused on suunatud loodusega seotud erialadel
          tegutsevatele praktikutele. Kursusi reklaamitakse Luua
          Metsanduskooli täiendõppeosakonna poolt Maalehes, Luua
          Metsanduskooli koduleheküljel ja Postimehes kokku 11
          korda. (juuli 2005, august 2005, september 2005, november
          2005, detsember 2005, jaanuar 2006, märts 2006, august
          2006, oktoober 2006, jaanuar ja märts 2007)
 

 IV ETAPP (projekti läbiviimisfaas)

 7. Loodusretkejuhi eriala tasemeõppe läbiviimine jaanuar 2006 juuni 2007 Luua Metsanduskooli ja külalisõpetajate poolt. Kontaktõpe toimub kolmepäevaste sessidena üks kuni kaks korda kuus.
 8. Looduse vahendamisega seotud lühikursuste läbiviimine töötavatele täiskasvanutele september 2005 - juuni 2007. Kursusi viivad läbi nii Luua Metsanduskooli õpetajad kui ka külalisõpetajad Võrumaa Kutsehariduskeskusest kui ka loodusevahendaja Peeter Hussar.
 

 V ETAPP (projekti lõpetamisfaas)

9. Teavitamine projektist ja rahastajast. Teavitatakse projektist osasaavaid õpilasi ja ka laiemat avalikkust. Informatsioon on üleval kooli koduleheküljel, projekti lõpetamisfaasis (mai 2007) korraldatakse lõpuseminar.
 10. Projekti jooksev administreerimine.
 11. Loodusretkejuhi pilootkoolituste järgne õppekavade korrigeerimine.
 

PROJEKTI MEESKOND

 
Priit Kirsimäe- direktori kt.
Aino Mölder- projektijuht ja õppekava ekspertgrupi juhataja
Erle Männiste- projekti koordinaator ja õppekava ekspertgrupi liige
Aime Lumiste- projekti raamatupidaja
Peeter Hussar- õppekava ekspert ja külalislektor
Taime Puura- õppekava ekspertgrupi liige
Aivar Ruukel- õppekava ekspertgrupi liige
Evelin Saarva- täiendõppeosakonna juhataja (lühikursused)
Veiko Belials- õppeosakonna juhataja 
Ester Kliiman- sekretär (vajalikud kirjad ja lepingud)
Lauri Liivamägi- operatiivne info kodulehele
Elle Belials- loodusretke juhtide tunniplaani koostaja
Madli Kalme- majutus ja vajalike õppevahendite hankimine
 

LEKTORID

 
 Eesti seened- Ain Raitviir (ZBI teadur)
 Loodusretkede planeerimine ja läbiviimine- Peeter Hussar (FIE loodusretke juht)
 Eesti puud ja põõsad- Maila Talve ja Aino Mölder (Luua Metsanduskool)
 Suhtlemispsühholoogia- esinemine gruppidele- Reet Miil (Luua Metsanduskool)
 Esmaabi- Kaja Viks (Jõgeva Haigla kiirabiarst)