TURISMIVALDKONNA ERIALA

Matkajuht (4.tase) (õppekava)

 

Erialal õppimine annab ülevaate Eesti loodusest, matka- ja loodusradadest ning matkamise ja retkejuhtimise põhialustest.

Eriala ülesandeks on aidata õppijal omandada teadmised ja oskused, mis võimaldavad planeerida ja läbi viia erinevaid loodusretki ja -matku, ennetada aktiivse puhkusega seotud riske ning tulla toime ohuolukordades. Õppekava võimaldab kujundada järgmisi oskusi ja omadusi: loovus; teenindusvalmidus; suhtlemisvalmidus; empaatia; meeskonnatööoskus; paindlikkus.

Matkajuht hindab oma teadmiste taset ja töö tulemusi ning õpib elukestvalt enda ja teiste kogemustest ning hankides infot erinevatest infoallikatest ja osaledes koolitustel ning valdkondlikel tööseminaridel. Ta on ettevõtlik ja algatusvõimeline ning suudab vajadusel oma tegevust juhtida ka väikeettevõtjana

 

Õppesuuna lõpetanu:

  • teeb klientidele loodusretki ja matku vastavalt tellimusele
  • arvestab retke- ja/või matkaprogrammi koostamisel ja läbiviimisel kliendi vajadusi, soove ja huvisid ning sihtgrupi erivajadusi ja iseärasusi
  • tunneb Eesti looma- ja taimeriiki, vahendab klientidele Eesti loodust, pakkudes elamusi ja jagades asjakohast teavet
  • tunneb Eesti erinevaid matka- ja loodusradasid, planeerib matkaradasid lähtudes keskkonnasäästlikest põhimõtetest
  • sisustab huvitavalt ja keskkonda säästvalt turistide vaba aega

 

Matkajuht tunneb loodust ja hoolitseb turvalise matka eest ning oskab kulgeda mistahes raskel maastikul. Matkajuhi töö eesmärgiks on pakkuda uudset kogemust oma klientidele..

 
 

MATKAJUHI ERIALA ON PÕNEV JA SEIKLUSROHKE!

 

Erialale soovitame õppima asuda pärast gümnaasiumi lõpetamist.  Õppevormiks on mittestatsionaarne õpe, mis tähendab, et koolis tuleb käia korra kuus kolmel päeval, selleks ette nähtud õppesessioonidel. Õpe kestab kaks aastat.

Sisseastumise katseteks on essee ja loodusturismi valdkonda hõlmav test.