Lõpetajatele olulised kuupäevad

08.06.18. Suviste lõpetajate õppevõlgnevuste likvideerimise tähtaeg

28.06.18.  Lõpuaktus klubi saalis. Statsionaarne õpe kell 12.00 ja mittestatsionaarne õpe kell 15.00

Enne lõpuaktust, kell 11.15 - 11.45 ja 14.15 - 14.45 allkirjade andmine lõputunnistuse kättesaamise kohta õppeosakonnas.