Lõpu- ja kutseeksamid 2018

15.06.18

Eksamile pääsemiseks peab õpilasel olema:

  • läbitud vajalikud eeldusained (nimekiri eksamijuhendis)
  • saadetud vähemalt 5 päeva enne eksamit digiallkirjastatud avaldus ja isikut tõendava dokumendi koopia aadressile eksam@luua.ee. Avaldust on võimalik täita ka õppetöökojas, kabinet 212

Õpilased, keda ei ole õppevõlgnevuste tõttu kutseeksamile lubatud, peavad õppevõlgnevused likvideerima ning pöörduma õppeosakonda eksamile lubamise käskkirja saamiseks. Seejärel tuleb ennast registreerida kodulehel vastavale kutseeksamile ning saata allkirjastatud avaldus ning isikut tõendava dokumendi koopia eksam@luua.ee või tuua need õppetöökoja kabinetti 212. 

Õpilased, kellel jäi eksam positiivsele tulemusele sooritamata, peavad ennast järeleksamiks kodulehel registreerima ning eksam@luua.ee saatma allkirjastatud avalduse ning isikut tõendava dokumendi koopia või tooma need õppetöökoja kabinetti 212.

 
Eksami aeg Eksam Kursus Koht (ruum) Juhendid
18.-20 juuni kell 8.00 - 16.00 Maastikuehitaja, tase 4 lõpueksam 15MEPK3 16ME2 T203 Maastikuehituse lõpueksami juhend 
14. juuni kell 8.30 Forvarderioperaator, tase 4 ja harvesterioperaator, tase 4 kutseeksami metsanduslik test 16FOP2 15FOPPK3 16HOP2 15HOPPK3 Õ217/218  
15. juuni kell 8.30 Forvarderioperaator, tase 4 kutseeksam 16FOP2 15FOPPK3 Õppetöökoda Forvarderioperaator, tase 4 kutseeksami juhend
14.-15. juuni kell 8.30 Harvesterioperaator, tase 4 kutseeksam 16HOP2 15HOPPK3 Õppetöökoda Harvesterioperaator, tase 4 kutseeksami juhend
18.-19. juuni kell 9.00 Matkajuht, tase 4 lõpueksam 16LRJ2 Õ221 Matkajuht lõpueksami juhend        
Matkajuht praktilise eksami hindamisjuhend
18. juuni kell 9.00 Metsur, tase 4 kutseeksam 15MM3  Õ209/210 Metsur, tase 4 kutseeksami juhend 2018
18. juuni kell 9.00 Raietööline, tase 3 kutseeksam

17METS1

 

T201 (test) Raietööline, tase 3 kutseeksami juhend
19. juuni kell 9.00 Metsuri kutseeksami osaeksam (raietöö)

17MSÕ1

17MSÕ1A

T201 (test) Metsuri kutseeksami osaeksami (raietöö) juhend
12.-14. juuni kell 8.00 - 16.00 Maastikuehitaja, tase 4 lõpueksam 16MESÕ2 T201 Lõpueksami juhend 2018
21. juuni kell 9.00 Metsur, tase 4 kutseeksam 16MSÕ2  Õ217/218 Metsur, tase 4 kutseeksami juhend 2018
21. juuni kell 8.30 Forvarderioperaator, tase 4 ja harvesterioperaator, tase 4 kooli lõpueksam (korduseksam)   T126 Forvarderioperaator, tase 4 lõpueksami juhend          Harvesterioperaator, tase 4 lõpueksami juhend
25. juuni kell 9.00 Metsur, tase 4 kooli lõpueksam (korduseksam)   Õ217/218 Metsur, tase 4 lõpueksami juhend 2018


Kutseeksamitega seotud lisainfo saamiseks palun pöörduge:

Kerli Hansing

Praktikaosakonna assistent

Õppetöökoda, kabinet 212

Telefon 5228979

eksam@luua.ee