Lõpu- ja kutseeksamid 2017

26.09.17

Eksamile pääsemiseks peab õpilasel olema:

  • läbitud vajalikud eeldusained (nimekiri eksamijuhendis)
  • saadetud vähemalt 5 päeva enne eksamit digiallkirjastatud avaldus ja isikut tõendava dokumendi koopia aadressile eksam@luua.ee. Avaldust on võimalik täita ka kohapeal täiendusõppeosakonnas kabinet 110

Õpilased, keda ei ole õppevõlgnevuste tõttu kutseeksamile lubatud, peavad õppevõlgnevused likvideerima ning pöörduma õppeosakonda eksamile lubamise käskkirja saamiseks. Seejärel tuleb ennast registreerida kodulehel vastavale kutseeksamile ning täiendusõppeosakonda või eksam@luua.ee esitada allkirjastatud avaldus ning isikut tõendava dokumendi koopia. 

Õpilased, kellel jäi eksam positiivsele tulemusele sooritamata, peavad ennast järeleksamiks kodulehel registreerima ning esitama täiendusõppeosakonda või eksam@luua.ee allkirjastatud avalduse ning isikut tõendava dokumendi koopia. 

Aeg Eksam Kursus Koht (ruum) Juhendid
29. august kell 10.00 Puittaimede hindaja, tase 5 osakutseeksam 16DEND1 Õ209 Puittaimede hindaja osakutseeksami (lõputöö) juhend
27. september kell 9.00 Raietööline, tase 3 kutseeksam 16MSÕ2 T214 Kutseeksami juhend koos eeldusainete nimekirjaga
29. september kell 9.00 Raietööline, tase 3 kutseeksam 16MM2 T214 Kutseeksami juhend koos eeldusainete nimekirjaga
4. oktoober kell 9.00 Puukoolimajanduse lõpueksam (praktikaseminar) 16PKM2 T201 Lõpueksami juhend
18.-20. oktoober, (esimesel päeval kell 8.30) Arborist, tase 4 kutseeksami praktiline osa 16ARB2, 16ARBSÕ2 Õ209 Kutseeksami juhend koos eeldusainete nimekirjaga
17.-25. oktoober Forvarderioperaator, tase 4 kutseeksam 16FOPT1 töökohas Forvarderioperaator, tase 4 kutseeksami juhend
17.-25. oktoober Harvesterioperaator, tase 4 kutseeksam 16HOPT1 töökohas Harvesterioperaator, tase 4 kutseeksami juhend

 

Kutseeksamitega seotud lisainfo saamiseks palun pöörduge:

Kerli Hansing

Täiendusõppeosakond kabinet 110

eksam@luua.ee