Luua metsarada 2015

Projekti nimi: Luua Metsanduskooli õpperada

Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

 

Projekti kestus:  jaanuar 2015 – november 2015

Projekti eesmärgiks oli uuendada 2015. aasta novembriks 5,2 km pikkune rada, mille käigus asendati amortiseerunud laudteed ja sillad, rajati trepp pinnase kaitseks ning paigaldati 22 infotahvlit ja 1 infostend ning puhkekoht puidust laudade ja istepinkidega, samuti loodi metsakoosluste õppimise kaasajastamiseks mobiilirakendus.

Projekti tegevused:

Õpperaja uutele infotahvlitele tekstide koostamine, infotahvlite kujundamine ja trükkimine ning õpperajale paigaldamine.

Nutiseadmetesse allalaetava mobiilirakenduse loomine õpperajale. Rakendus annab rajal liikujale informatsiooni tema asukoha kohta rajal ning metsanduslikke teadmisi konkreetse puistu kohta vaadeldavas rajapunktis.

Õpperajal amortiseerunud laudteede, sildade ja treppide uuendamine. Õpperaja keskel olevale puhkekohale ja raja lõppu puukool-arboreetumisse  puidust istepinkide ja laua paigutamine.

Õpperaja puhastamine lamapuidust  ja võsast ning rajamärgistuse värskendamine.

Erinevate tööde, tegemiste ja nõuannetega lõid projektimeeskonnas kaasa Peep Arold, Veiko Belials, Hannes Tilk, Lauri Toim, Erko Jäär, Tenek Mäekivi, Dimitri Randoja, Kaido Saar, Ole Hütt, Ivari Kandima, Reet Ainsoo  ja paljud Luua metsanduskooli õpilased.

Suur tänu teile kõigile!

Projekti juhtis Evelin Saarva
koolitus@luua.ee

laudtee uus sild
Õpperaja ehitamine 13.04.2015