Taotle Lõuna-Eesti Erametsa OÜ stipendiumi

21.09.18

Lõuna-Eesti Erametsa OÜ stipendiumi konkursiteade

 

Luua Metsanduskool ja Lõuna-Eesti Erametsa OÜ sõlmisid 30.01.2014. a koostöölepingu stipendiumi moodustamiseks, et aidata kaasa aidata metsakorralduslike kompetentside väärtustamisele erametsanduses.

Stipendium (statuut) on mõeldud metsandusspetsialisti õppekava õppijale,

       kes on pärit Lõuna-Eestist või kellel on kindel plaan pärast õpinguid end siduda Lõuna-Eestiga

       kes läbib õpingute ajal oma praktika Lõuna-Eesti Erametsa OÜs

       kellel on motivatsioon arendada end mitmekülgselt metsanduse vallas

       kes töötab või asub pärast õpinguid tööle metsandussektoris.

Stipendiumifondi suurus on 1300 eurot. Stipendiumitaotlusi on võimalik õppeaastaks 2018/2019  esitada 8.–30. novembrini. Selleks tuleb täita vastav taotlusvorm (statuudi lisa 1) ning esitada see koos nõutud dokumentidega kooli kantseleisse.

Stipendiaat kuulutatakse välja detsembrikuus. Stipendiumikomisjoni  kuuluvad Luua Metsanduskooli ja Lõuna-Eesti Erametsa OÜ esindajad.

 

Stipendiaat 2015/2016 – Allar Laak

Toimetaja: TOOMAS KELT