Taotle Lõuna-Eesti Erametsa OÜ stipendiumi

3.11.17

Lõuna-Eesti Erametsa OÜ stipendiumi konkursiteade

 

Luua Metsanduskool ja Lõuna-Eesti Erametsa OÜ sõlmisid 30.01.2014. a koostöölepingu stipendiumi moodustamiseks, et aidata kaasa aidata metsakorralduslike kompetentside väärtustamisele erametsanduses.

Stipendium (statuut) on mõeldud metsandusspetsialisti õppekava õppijale,

       kes on pärit Lõuna-Eestist või kellel on kindel plaan pärast õpinguid end siduda Lõuna-Eestiga

       kes läbib õpingute ajal oma praktika Lõuna-Eesti Erametsa OÜs

       kellel on motivatsioon arendada end mitmekülgselt metsanduse vallas

       kes töötab või asub pärast õpinguid tööle metsandussektoris.

Stipendiumifondi suurus on 1300 eurot. Stipendiumitaotlusi on võimalik õppeaastaks 2017/2018  esitada 8.–30. novembrini. Selleks tuleb täita vastav taotlusvorm (statuudi lisa 1) ning esitada see koos nõutud dokumentidega kooli kantseleisse.

Stipendiaat kuulutatakse välja septembri viimasel nädalal. Stipendiumikomisjoni  kuuluvad Luua Metsanduskooli ja Lõuna-Eesti Erametsa OÜ esindajad.

 

Stipendiaat 2015/2016 – Allar Laak

Toimetaja: ESTER KLIIMAN