2015 aasta viimastel päevadel lõppes Luua metsanduskoolis pea terve aasta kestnud projekt, mille käigus uuendati Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel kooli metsarada. Projekti juhtis õpetaja Evelin Saarva, kes tutvustas raja uuendusi lähemalt.

Raja alguspunkt on Luua metsanduskooli puukooli parklas

Esimese Luua metsanduskooli metsandusliku õpperaja tähistas Helmut Taimre juba läinud sajandi seitsmekümnendatel aastatel, rääkis Evelin Saarva. Sellele rajale oli  märgitud üksteist  rajapunkti. Ajad muutusid, nagu ka koolis õpetatavad ained. Koos muutustega metsatüpoloogias, mullateaduses ja teistes ainetes, tekkis vajadus uut moodi  õpperaja järele. Seda rada hakkas uuendama õpetaja Vello Keppart tosin aastat tagasi, saades tuge Keskkonnainvesteeringute Keskuselt. Keppart muutis raja trajektoori, tegi mullakaeved, määras mullaliigid ja märkis uued punktid rajale, kokku üle kolmekümne. Koostas tutvustavad tekstid kõikidesse punktidesse, kirjeldas kasvukohatüüpe rajapunkti nähtavas kauguses. Rajale lisati laudteed ja mõned sillakesed. Laudteede eluiga on 10 – 15 aastat ja 2014 aasta kevadeks olid senised rajatised oma elu ära elanud.  

Vanade, amortiseerunud laudteede asemele tehti uued!

Luua metsanduskoolis 2014. a. metsamajanduse lõpetanud õpilased Juhan Püü ja Aleksander Korikov võtsid oma lõputöö teemaks õpperaja uuendamise. Poiste algatuse kiitis heaks metsaülem Peep Arold ja nende lõputööd juhendas Evelin Saarva. Poisid hakkasid 2013. a sügisest tööle, käisid rajal, uurisid kooslusi, kaalutlesid, kas rada peaks minema siit või sealt. Luua puukooli tagant leidsid nad väga ilusa võõrliikide tuka ja liitsid ka selle rajaga.

Evelin Saarva lisab, et uus rada on üles otsinud mitmed huvitavad kohad Luua metsadest  ja puukooli ümbrusest. Siis aga algas tõsine ja raske töö. „Poisid hakkasid  rada puhastama, käisid selle võsasaega läbi, kõrvaldasid lamapuud, tegid uuesti mõõtmisi, et tormid olid vahepeal hulka puid maha võtnud, arvutasid uuesti täiuse ja tagavara, ühesõnaga – tegid kõike, mida metsandusliku õpperaja uuendamiseks vaja. Töö lisana valmis ka Keskkonnainvesteeringute Keskusele projekti rahastamistaotlus laudteede ja sildade uuendamiseks. Rajapunktides olevatele infotahvlitele said koostatud uuendatud andmetega tekstid. Ja kui poisid veebruaris 2014 lõpetasid, muidugi väga hästi, siis esitasimegi KIKile taotluse. Sellele tuli positiivne otsus, et võite hakata oma rada uuendama. Töödega alustasime tegelikult juba talvel, aga see oli selline tubane töö, tekstide koostamine. Ehitustöödega alustasime 2015 kevadel. Õpetaja Hannes Tilk võttis ja tegi õpilastega väikevorme. Kaasa haarasime ka metsakasvatuse õpetajad Kaido Saare ja Ole Hütti ning õpilased. Maastikuehitajad tegid mõõtmisi ja vajalikke väikevorme, metsandusõpilased puhastasid rada, märgistasid liikumisjuhiseid ja muud. Ka mitmed õpetajaid lõid kaasa. 2015 oktoobri lõpuks oligi rada valmis," meenutab Saarva.

Metsaraja uuendamisel lõi kaasa palju õpetajaid ja õpilasi

Aasta lõpp kulus veel viimastele kohendamistele ja paberitöödele, mida nõudis projekti lõpetamine. Detsembri viimastel päevadel tunnistas KIK aga projekti lõppenuks ja kordaläinuks.

 

Palju tööd rajainfoga

Luua metsanduskooli metsanduslik õpperada pakub läbijale palju infot. Võimalik on kasutada mobiililahendust. Raja alguspunktis saab QR-koodi abil laadida nutitelefoni Luua metsandusraja äpi, mis juhendab kasutajat raja läbimisel. Lisaks kaardile on loodud ka rajapunktide tutvustused, nii annab äpp märku, kui punktile lähened. Seejärel avaneb punkti ja selle ümbruskonda tutvustav tekst ning lõpuks tuleb valikvastustega küsimus selle punkti kohta. Rada mitmekesi läbides saab võrrelda, kes andis küsimustele rohkem õigeid vastuseid. Mobiilirakendus töötab Android ja iOS operatsioonisüsteemidega nutiseadmetes.

Evelin Saarva sõnul on mobiilirakenduse ja rajapunktide tahvlite tekstid erinevad. „Mobiilirakenduses olevad tekstid on natuke lihtsamad ja mitte nii spetsiifilised, mõeldud rohkem siiski noorematele kasutajatele."

Uue kuju ja sisu said ka rajapunktide infotahvlid

Põhjalikult uuendati rajapunktide infotahvlid, tekstid neile koostas Luua MK metsakasvatuse õpetaja Veiko Belials. Saarva räägib: „Igas rajapunktis on A3 mõõtu infotahvel, millel on esitatud metsanduslik info rajapunkti ümbruses oleva eraldise kohta. Puistute kirjeldused põhinevad 2008. aastal tehtud metsakorralduse andmetel. Lisaks on ordinatsiooniskeem metsakasvukohatüüpidega ja  foto, mis iseloomustab seda punkti või illustreerib tahvlil olevat teksti. Metsandust õppiv või juba tundev inimene saab sealt põhjaliku ülevaate."

Evelin Saarva sõnul on mobiilirakendusel siiski üks üsna oluline eelis võrreldes infotahvlitega. „Kui metsas miskit juhtub – on torm või on kusagil raie, siis meil on mobiilirakenduse teksti võimalik üsna lihtsalt ja väikse vaevaga muuta. Seda saame hoida kogu aeg värskena. Loodus muutub ju alati, nii et sellega koos muutub ka vajalik info."

Luua metsanduskooli metsanduslik õpperada on ühtekokku veidi üle viie kilomeetri pikk (5,2 kilomeetrit) ja sellel on 22 infotahvlitega punkti. Kiirel käigul läbib raja umbes tunniga, kuid rajapunktides peatudes, infotahvleid lugedes ja loodust vaadates kulub paar-kolm tundi. Rajal on ka kohti, kus saab istuda ja jalgu puhata.

Evelin Saarva loodab, et õpperada hakkavad kõige aktiivsemalt kasutama Luua metsanduskooli õpetajad ja õpilased. „Siin on palju, mida saab õppetöös kasutada, nii metsandusõpilastel kui teistel. Aga rada on avatud kõigile ja meeldiv on siin ka niisama jalutada. Kindlasti on väga ilus kevadel, kui loodus ärkab. Sinililled õitsevad, linnud laulavad, mets on roheline. Rada teeb ringi, algus ja lõpp on kooli arboreetumi parklas, sinna saab ka auto jätta. Kui mobiilirakendust ei kasuta, siis võib rada läbida mõlemat pidi, rajamärgistused tegime nii, et need oleks nähtavad mõlemalt poolt. Mobiilirakendus suunab kõndima vaid ühte pidi."

Metsarada ootab kõndijaid ka talvel