18.07.17

 

 

Metsandusvaldkonna ja saetööstuse kutseõppe populariseerimine

Projekti juhtpartner: Luua Metsanduskool

Kontakt: Pille Ligi  pille@luua.ee

Projekti partnerid: StoraEnso, RMK, EMPL, Erametsaliit, Eesti Metsaselts

 

Projekti eesmärk

Suurendada üldsuse teadlikkust kutseõppest ning äratada potentsiaalsetes õpilastes huvi metsanduse- ja puidutööstuse (va mööblitööstus) valdkonna erialade ning oskuste õppimise vastu eesmärgiga leida tasuv töö Eesti majanduskasvu valdkonnas.

 

Projekti oodatavad tulemused

Metsandust asuvad õppima motiveeritud õpilased ja täiendõppijad, kes lõpetades kooli edukalt kutseeksamiga on konkurentsivõimelised ja jätkusuutliku vanuselise struktuuriga nii Eestis kui lähinaabrite mõistes.

Multifunktsionaalne mobiilne treiler, mis teenindab liikuva turundusplatvormina kõiki projekti haaratud partnereid.

Lisandunud on uued sihtgrupid – sportlike perekondade vanemad ja pereliikmed ning noored (spordisündmused), madala haridustasemega noored (erialamessid), samuti ümber- ja täiendusõpet vajavad täiskasvanud (koostöös ettevõtjatega).

 

Programm:

ESF PRÕM 8.7 tegevuse „Kutsehariduse maine tõstmine"

Aasta

2016

Projekti periood:

Jan 2016 –okt  2018

Projeksti staatus:

Aktiivne

Fondi toetuse summa:

43 397,44 €

 

Toimetaja: PILLE LIGI