Kui elad Põlvamaal, tule taotle MTÜ Põlvamaa Metsaühistu stipendiumi!

MTÜ Põlvamaa Metsaühistu stipendiumi konkursiteade

 

Luua Metsanduskool ja MTÜ Põlvamaa Metsaühistu sõlmisid 2010. a koostöölepingu stipendiumifondi moodustamiseks, mille eesmärgiks on metsandusega seotud erialade populariseerimine, metsanduse erialadel õppivate Põlva maakonna õpilaste õpimotivatsiooni tõstmine ning Eesti erametsandusele spetsialistide koolitamisele kaasaaitamine.

Stipendium (statuut) on mõeldud metsanduse valdkonna koolipõhise õppevormi õpilasele, kes

·        elab Põlva maakonnas

·        on õpingutesse- ja töössesuhtumisega eeskujuks kaasõpilastele

·        tegeleb aktiivselt kutseala, spordi ja koolivälise tegevusega

Stipendiumifondi suurus on 1300 eurot. Stipendiumitaotlusi on võimalik õppeaastaks 2017/2018  esitada 4.–22. septembrini. Selleks tuleb täita vastav taotlusvorm (statuudi lisa 1) ning esitada see koos nõutud dokumentidega kooli kantseleisse.

Konkursi komisjoni koosolek toimub septembri viimasel nädalal. Komisjoni  koosseis on järgmine:

·        esimees – Tarmo Lees, MTÜ Põlvamaa Metsaühistu                                                      esindaja

·        liikmed – Jaanus Aun, SA Erametsakeskuse juhatuse esindaja

Peep Arold, Luua Metsanduskooli metsaülem         

Varasemad stipendiaadid:

2010/11 – Kaivo Kaljuvee

2011/12 – Kuldar Ilm

2012/13 – Andi Jaaska

2013/14 – Andi Jaaska

2015/16 – Piret Jüriöö