Nordplus Horizontal

Luua Metsanduskool sai hiljuti Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogrammi Nordplus kaudu rahastuse metsamasinate õppe parendamise projekti elluviimiseks. Projekti maksumus on 23 200 eurot ning see kestab 2 aastat.

Projekti eesmärk on metsamasinate operaatori õppekavade parendamine läbi haridusasutuste ja ettevõtete vahelise koostöö. Luua Metsanduskool loob metsamasinate õppekavade täiskasvanuhariduse osakonna pilootkursuse, mille tulemusel vahetatakse teavet ning kaardistatakse ja ajakohastatakse vajadused tööturul. Projektis osaleb 3 riiki: Eesti (koordineeriv), Soome ja Läti. Kolm rahvusvahelist seminari toimuvad nendes riikides.

Kõik partnerid on tunnustatud spetsialistid oma tegevuse valdkonnas.

Nordplus jagas SA Archimedese vahendusel 2016. aasta taotlusvoorus Eestist koordineeritavatele projektidele ligi 791 400 eurot. Sel aastal laekus Nordplusile Põhja- ja Baltimaadest rekordiline arv taotlusi.

Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogrammi Nordplus eesmärk on edendada ja tugevdada koostööd Põhja- ja Baltimaade vahel nii kooli-, kõrg-, kui täiskasvanuhariduses. Programm toetab õpirännet, projekte ja võrgustikke ning on avatud hariduse ja elukestva õppega seotud asutustele ja organisatsioonidele.

Projekti partnerid:

Jyväskylä Educational Consortium (Soome)

Metsähallitus (Soome)

Komatsu Forest OY (Soome)

Just Forest AMJ OÜ (Eesti)

State Forest Management Center (Eesti)

Ogre Technical School (Läti)