Nordplus Horizontal

 

Metsandussektori õpilaste ja õpetajate õpiränne erialaste oskuste täiendamiseks Euroopas

Projekti juhtpartner: Luua Metsanduskool

Kontakt: Pille Ligi Pille.Ligi@luua.ee

Partnerid: Jyväskylä Educational Consortium (Soome), Metsähallitus (Soome), Komatsu Forest OY (Soome), Just Forest AMJ OÜ (Eesti), State Forest Management Center (Eesti), Ogre Technical School (Läti)

 

Projekti eesmärk

Projekti eesmärk on metsamasinate operaatori õppekavade parendamine läbi haridusasutuste ja ettevõtete vahelise koostöö. Luua Metsanduskool loob metsamasinate õppekavade täiskasvanuhariduse osakonna pilootkursuse, mille tulemusel vahetatakse teavet ning kaardistatakse ja ajakohastatakse vajadused tööturul. Projektis osaleb 3 riiki: Eesti (koordineeriv), Soome ja Läti. Kolm rahvusvahelist seminari toimuvad nendes riikides. Kõik partnerid on tunnustatud spetsialistid oma tegevuse valdkonnas.

 

Projekti oodatavad tulemused

Projekt võimaldab täita kooli eesmärki metsamasinajuhtide kompetentsikeskusena, samas täidab ka elukestva õppe strateegia eesmärke võimaldada ja parendada täiskasvanute juurdepääsu haridusele. Sihtgrupid on metsaülestöötamise ettevõtted, haridusinstitutsioonid, täiskasvanud ja õpilased. Kaudsed sihtgrupid on metsaomanikud ja metsanduslikud organisatsioonid.

- tulemusena vahetatakse kolme riigi vahel parimaid praktikaid metsamasinaõppe õppekavas (õppemetoodikad, õpipoisiõpe, tagasisidestamise protsess). Koostööga soovitakse vältida aeganõudvad arendusi ja jalgrataste leiutamist;

- koostöö ettevõtjatega võimaldab kaardistada nende vajadused ja õpilaste vastavuse tööturule;

- metsanduskoolid parendavad ja muudavad õppekavasid vastavalt ettevõtjate soovitustele.

 

Programm:

Nordplus horizontal

Aasta

2017

Projekti periood:

Sep 2016 - May 2018

Projeksti staatus:

Aktiivne

Fondi toetuse summa:

23 200 €