KOOLI NÕUKOGU

Haana Zuba-Reinsalu - direktor

 

Peep Arold - praktikaosakonna juhataja - metsaülem

Ilona Susi - finantsjuht

Erle Tüür - metsandusõppe koordinaator-vanemõpetaja

Meelis Kall - metsamasinaõppe koordinaator

Reet Ainsoo, vanemõpetaja, õpetajate  valitud esindaja

Aiko Laas - haldusspetsialist, töötajate valitud esindaja

Elke-Eliise Robam - õpilasesinduse president

Riina Tralla - üldõppe koordinaator

Marje Kask - arboristiõppe koordinaator

Piret Mikko - õppekorralduse juht

Kairit Reiman - koolituskeskuse juht

Hannes Tilk - maastikuehitusõppe üksuse juht