KOOLI NÕUKOGU

Haana Zuba-Reinsalu - direktor

Anneli Susi Persidski - finants- ja haldusosakonna juhataja

Peep Arold - metsaülem

Katrin Seglins - täiendusõppeosakonna juhataja kohusetäitja

Erle Tüür - matkajuhi õppekava hoidja

Meelis Kall - praktikakoordinaator

Marko Loogus - praktikakoordinaator

Reet Ainsoo, vanemõpetaja, õpetajate  valitud esindaja

Aiko Laas - haldusspetsialist, töötajate valitud esindaja

Elke-Eliise Robam - õpilasesinduse president