Mis on õpilasesindus?

 

Õpilasesindus on õpilaste vabatahtlik ühendus. Sinna kuuluvad õpilased, kelle jaoks on tähtis, et kool oleks huvitav ja meeldiv.  Oleme üks tiim, kes käib vähemalt korra kuus koos, et midagi huvitavat korda saata. Õpilasesinduse töös on võimalik kõigil õpilastel kaasa lüüa.

Meil on palju tegemisi ja ülesandeid. Me korraldame üritusi, et soodustada õpilaste vahelist koostööd ja läbisaamist ning tunide järgse aja huvitavaks muutmiseks. Üritame aidata kaasa ka hea erialase hariduse saamisele, õpikekeskkonna parandamisele ja õpimotivatsiooni tõstmisele. Toetame ka õpiraskustega õpilasi. Esindame õpilaste huve ja vajadusi avalikkuse ees, suhetes kooli juhtkonnaga ja koostöös teiste koolide õpilasesindustega.

Kui oskame, siis teeme ja aitame!

 

Luua Metsanduskooli õpilasesindus kuulub Eesti Õpilasesinduste Liitu.