18.02.17

Uuri seda, millal oleks Sul võimalik ja loogiline minna. Näiteks on head ajad kooli- või ettevõtte praktika. Seda saad näha oma kursuse õppetöögraafikust.

 

Praktika jaoks palun vormista järgmised dokumendid:

1.       Avaldus

2.       Europassi CV inglise keeles https://europass.cedefop.europa.eu/et

3.       Motivatsioonikiri vabas vormis (Miks tahad välispraktikale minna ja miks just sina väärid seda võimalust). Hea, kui see on ka inglise keeles, sest paljud vastuvõtvad partnerid küsivad seda. Manusega panen kaasa näited meie kooli õpilaste mot kirjadest.

4.       Lapsevanema nõusolek välispraktikal osalemiseks, juhul kui oled alla 18-aastane.

Palun saada need dokumendid pille.ligi@luua.ee.

 

Mis juhtub järgnevatel nädalatel peale dokumentide esitamist?

Seejärel korraldatakse osalejatele keeletest (inglise keel), et välja selgitada teie juba olemasolev keeleoskus (keegi hindeid ei pane). Saate selle info lisada hiljem ka CV-sse ja huvi pärast tagasi tulles saate uue testi teha.

 

Mis juhtub siis, kui oled osutunud väljavalituks?

Kool sõlmib Sinuga lepingu.

Need õpilased, kes sihtriigis on varem juba praktikal käinud – nemad on Sinu parim infoallikas! Küsi julgelt! Liitu FB-s nendega.

Kohtu meie koolis praktikal olevate välispraktikantidega. Parim viis keele harjutamiseks.

Projektijuht saadab Sinu CV, praktika eesmärgid ja planeeritava praktikaperioodi vastuvõtvale partnerile.

Kui vastuvõtjalt on tulnud kinnitus, siis korraldab projektijuht Sinuga koostöös reisidokumendid (reisipiletid, majutuse, kindlustuse).

Praktikaettevõte välismaal võib soovida täiendavalt Su motivatsioonikirja või Skype vestlust.

Vormistad endale Euroopa Ravikindlustuskaardi.

Kontrollid oma reisidokumendi kehtivust.

Otsid ise infot sihtriigi kohta.

Projektijuht Juta valmistab Sind ette Sinu praktika eesmärkide, saavutatavate õpiväljundite, praktikadokumentatsiooni täitmise jms osas.

 

Mis toimub välispraktika ettevalmistustundides:

Ettevalmistustunnid toimuvad tavaliselt õppetöö välisel ajal. Nagu eelpool mainitud, arvesta sellega juba kandideerimishetkel!

Arendad oma keeleoskust (vastavalt sihtriigile: inglise, soome)

Saad teada sihtkoha kultuuri kohta.

Saad ettevalmistuse võõras kultuuriruumis hakkamasaamise kohta.

Saad teada, kuidas reisida ja kuidas ise oma reisiks paremini ette valmistuda.

Vii ennast kurssi http://www.vm.ee/et/reisimine-valismaale

Toimetaja: PILLE LIGI