LUUA METSANDUSKOOLIS ON KÄIMAS ÕPIRÄNDE PROJEKT „ROHELISE SEKTORI ÕPILASTE JA ÕPETAJATE ÕPIRÄNNE“

 

Projekti jooksul on võimalus 18 metsandusvaldkonna, 15 maatikuehituse ja 4 loodusturismi õpilasel ning 7 õpetajal minna kooli partnerite juurde õpirändele.

Õpirännete eesmärgiks on õpilaste pädevuse arendamine vastavalt kutsestandarditele.

Kooli partnerid on

·         Etelä-Savon Koulutus Oy/Etelä-Savon Ammattiopisto (Soome);

·         Jyväskylän koulutuskuntayhtymä/Jämsän ammatioppisto (Soome);

·         VRJ Länsi-Suomi Oy (Soome);

·         M. van der Spek Hoveniersbedrijf B.V. (Holland);

·         Stichting Wellant (Holland);

·         Viridis tuinarchitectuur (Belgia)

·         Naturbruksförvaltningen (Rootsi)

·         Sastamalan koulutuskuntayhtymä (Soome)

·         Floristernas yrkesrad (Rootsi)

Õpirändes osalemiseks tuleb ühendust võtta Luua Metsanduskooli projektijuhi Juta Lipmeistriga (juta@luua.ee)