Õppekorraldus

Valdkonna arendamisel on aluseks täiendusõppe osakonna strateegia, Luua Metsanduskooli arengukava, Eesti elukestva õppe strateegia ja tööturu uuringute ning tulevikku prognoosivad dokumendid.

Majandustegevusteatega nr 145817 kinnitame, et järgitakse täiskasvanute koolituse seadusest ning täienduskoolituse standardist tulenevaid nõudeid.

Täiendusõppe valdkonda koordineerib täiendusõppe osakond. Täiendusõppe korraldust Luua Metsanduskoolis reguleerivad: