14.12.18

 

TÖÖANDJAPOOLSETE PRAKTIKAJUHENDAJATE KOOLITUSED 2018

 

Luua Metsanduskool korraldab 2018. aastal praktikajuhendajate koolitusi, mis toimuvad projekti "Luua Metsanduskooli praktikate veebipõhise hindamiskeskkonna uuendamine ja kasutuse hankimine ning praktikajuhendajate koolitamine" raames. 

 • Koolitame 180 praktikaettevõtete juhendajat
 • 3. erinevast valdkonnast (metsandus, aiandus, loodusturism)
 • 10. erineval õppekaval (metsur, metsanduse spetsialist, harvesteri- ja forvarderioperaator, arborist, puittaimede hindaja, maastikuehitus ja -hooldus, puukoolimajandus, matkajuht)
 • Koolitused toimuvad üle Eesti
 • Koolitused toimuvad detsebrini 2018

2018. aastal koolitasime kokku 191 praktikajuhendajat üle kogu Eesti. Aitäh kõikidele osavõtjatele!

Koolituse sisu:

 • Luua Metsanduskooli õppe- ja praktikakorralduse põhimõtted ja regulatsioonid
 • Praktikakorralduskava ja –dokumentatsioon
 • Praktikate korraldamine erinevates õppevormides
 • Ettevõtte ja kooli koostööpõhimõtted
 • Praktikate juhendamisprotsess ning juhendaja rollid
 • Tagasiside andmine ja saamine
 • Peamised väljakutsed ja probleemid praktikate läbiviimisel
 • 360 kraadi tagasiside meetodi tutvustus
 • Kompetentside olemus vastavalt EKR 2.-5. tasemel ja nende hindamine
 • Veebihindamiskeskkond ja selle kasutamine

Lektorid: Veiko Belials - metsandus ja aiandus

               Aino Mölder - metsandus ja loodusturism

Võimalusel teevad kaasa ka praktikakoordinaatorid: Erle Tüür (loodusturism) või Marko Loogus  (maastikuehitus ja -hooldus, puukoolimajandus) või Meelis Kall (metsamasinad) või Tenek Mäekivi (metsur ja metsanduse spetsialist).

 

Õppekava

Lisainfo:

koolitus@luua.ee

+372 5254004