Publikatsioonid

2016

Raamatud ja brošüürid

1. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused XV. Koost. Belials, V. Luua 2016. 80.

Uurimused

1. Jürissons, M. Kutseõpetajate arvamused täienduskoolitusel osalemise põhjustest ning õpitu rakendamisest õppetöös. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused XV. 65-75.

 

2015

Raamatud ja brošüürid

1. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2104. Koost. Pilden, K.; Tralla, R.; Vaagen, A. Luua 2015. 104.
2. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused XIV. Koost. Belials, V. Luua 2015. 64.

Artiklid

1. Aasamets, P. Aasta täiendusõppe osakonnas. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2014. 16-17.
2. Ainsoo, R. Projekt "ECVET õpetajatele". Luua Metsanduskooli aastaraamat 2014. 51-54.
3. Belials, V. Meie õpetajad Jämsä ametikoolis kogemusi vahetamas. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2014. 47-50.
4. Belials, V. Luua Metsanduskooli võistlejad näitasid kõrget taset. Eesti Mets 2/2015. 4-5.
5. Belials, V. Kvalifikatsioonitasemed metsanduses. Eesti Mets 2/2015. 42-47.
6. Belials, V. Eesti noored metsamehed on Euroopa tipus. Õpetajate Leht 29.05.2015. 10-11.
7. Belials, V. Teadmistepõhisuse restart. Õpetajate Leht 30.04.2015. 5.
8. Eller, T. Fotovõistlus. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2014. 68-69.
9. Järs, J. Kohtumine värbkakuga.  Eesti Loodus 2/2015. 58.
10. Jürisson, M.; Lepiksoo, L. Õpiränne Wellantcollege´isse Hollandis. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2014. 55-59.
11. Koorts, L. Huvitegevus. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2014. 66-67.
12. Laas, R. Õppeosakonna tegemised. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2014. 12-15.
13. Pilden, K.; Vaagen, A. Tunnustatud õpetajad, töötajad, õpilased. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2014. 71-74.
14. Rossner, E.-K. Maastikuehitajate aasta. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2014. 35-42.
15. Teekivi, T; Tralla, R. TeamWieweri kasutusjuhend. e-õppe uudiskiri 36/kevad 2015.
16. Tüür, E. Loodusturismi valdkond. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2014. 43-46.

17. Vaagen, A. Arendustegevusest. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2014. 9-11.
18. Vinni, M. Aasta metsandusvaldkonnas. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2014. 21-31.
19. Vinni, M; Must, E. Kuidas teha soolakuid ohutult, turvaliselt ja targalt. Eesti Jahimees 1/2015. 70-73.

Uurimused

1. Mikko, P. Kutseõppeasutustes õppe korraldamiseks kasutatavate infosüsteemide ning Eesti Hariduse Infosüsteemi koosvõimelisus. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused XIV. 51-59.

2014

Raamatud ja brošüürid

1. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2013. Koost. Pilden, K.; Vaagen, A.; Tralla, R.; Eller, T. Luua 2014. 86.
2. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused XIII. Koost. Belials, V. Luua 2014. 74.
 

Artiklid

1. Belials, V. Muutus algab inimesest. Õpetajate Leht 06.06.2014. 
2. Alliksaar, M. Soome keele õppijate päev Luual. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2013. 44-47.
3. Eller, T. Fotovõistlus. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2013. 52-54.
4. Koorts, L. Huvitegevus. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2013. 48-49.
5. Laas, R. Õppeosakonna tegemised. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2013. 7-8.
6. Miil, R. Õpetajad Jämsä ametikoolis. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2013. 42-43.
7. Pilden, K. Tunnuststud õpetajad, töötajad ja õpilased.  Luua Metsanduskooli aastaraamat 2013. 55-58.
8. Rossner, E.-K. Maastikuehitajate aasta. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2013. 32-38.
9. Saarva, E. Aasta täiendusõppe osakonnas. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2013. 13-14.
10. Tüür, E. Loodusturismi valdkond. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2013. 39-41.
11. Tüür, E.; Vaagen, A. Inime on kaheksakümmend aastat koolipoiss. Postimehe teemaleht Intellektika 11. 02.2014. 8.
12. Vaagen, A. Hingega metsaasja kallal. Õpetajate Leht 03.09.2014.
13. Vaagen, A. Arendustegevusest. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2013. 9-12.
14. Vinni, M. Töötajate valiku tingimusi on karmistanud kogu töömaailm. Vooremaa 20.05. 2014
15. Vinni, M. Aasta metsandusvaldkonnas. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2013. 18-26.
 
 

Uurimused

1. Puskar, K. Algajate kutseõpetajate hinnangud enda kohanemisele esimesel tööaastal kahe kutsekooli näitel. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused XIII. 56-67.
2. Tüür, E. Mittetraditsioonilise õppija kutseõpingute valiku motiivid ja õpinguid mõjutavad tegurid. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused XIII. 42-55.
 

2013

Raamatud ja brošüürid

1. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused XII. Koost. Belials, V. Luua 2013. 70.
2. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2012. Koost. Pilden, K.; Vaagen, A.; Ukrainski, S.; Eller, T. Luua 2013. 80.
3. Puiduhakke vihik. Tõlge eesti keelde Mölder, A. ja Rallmann, A. SA Erametsakeskus 2013. 46.
 
  
 

Artiklid

1. Belials, V. Protsentidega hindamine on saatanast. Õpetajate Leht 07.02. 2013
2. Belials, V. ESF-i projekt "Ettevõttepraktikate süsteemi arendamine Luua metsanduskoolis. Tõhus koostöövõrgustik Luua Metsanduskooli ja ettevõtete vahel ning kvaliteetne ja toimiv ettevõttepraktikasüsteem ja selle hindamine". Luua Metsanduskooli aastaraamat 2012: 44-47.
3. Eller, T. Fotoklubi Metsakas tegutseb.  Luua Metsanduskooli aastaraamat 2012: 52-54.
4. Järs, J. Võitlus Apaatias. Õpetajate Leht, 05.04.2013. 5.
5. Laas, R. Õppeosakonna tegemised. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2012: 7-9.
6. Lepiksoo, L. Maastikuehituse eriala sündmusi. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2012: 33-36.
7. Luik-Mudist, E.; Koolmeister, I. Kalmu kujundus, heakord ja hooldus. Palamuse valla Teataja, nr 4 (227) 09.05.2013. 3.
8. Luik-Mudist, E. Sisult vaimne, vormilt materiaalne. Palamuse valla Teataja, nr 3 (226) 04.04.2013. 2.
9. Mölder, A. Energiapuidu ladustamine ja kuivatamine. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused XII. 45-53.
10. Mölder, A. Energiaring õigesti planeeritud haljastuse abil. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused XII. 20-27.
11. Mölder, A. Metsanduskutsetest ja nende kompetentsustasemetest. Tee Metsa 2/2013, 5-6. 
12. Müürisepp, A. Eesti forvarderijuht jõudis Rootsis peetud MMil finaali. Maalehe metsaleht 7(162) 27.06.2013: 2.
13. Pilden, K. Tunnustatud õpetajad, töötajad ja õpilased. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2012: 55-57.
14. Saarva, E. Täiendusõppe osakonna tegemised. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2012: 13-15.
15. Sander, K.  12-tunnine ettevõtlus- ja innovatsioonilaager. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2012: 18-20.
16. Sander, K.  Loenardo Da Vinci õpirände projekt "Programm õpilaste metsanduslike kutsepskuste täiendamiseks Austrias, Saksamaal, Soomes, Prantsusmaal ja Hollandis". Luua Metsanduskooli aastaraamat 2012: 40.
17. Tüür, E. Loodusturismi valdkond. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2012: 37-39.
18. Vaagen, A. Arendusegevusest. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2012: 10-12.
19. Vinni, M. Metsandus. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2012: 21-26.
20. Vinni, M. Õpime spordi kaudu. Tee Metsa 2/2013, 6-7.
  
 

Uurimused

1. Keppart, V. Ülevaade Keila linna roheala loodusväärtusetest. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused XII. 41-44.
2. Vaagen, A.; Laas, R. Ettevõttepraktikate arendamisest Luua Metsanduskoolis. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused XII. 54-63.
 
 
 

2012

 

Raamatud 

 1. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2011. Koost. Pilden, K.; Vaagen, A.; Ukrainski, S.; Eller, T. Luua 2012. 96.
 2. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused XI. Koost. Belials, V. Luua 2012. 57.
 3. Mölder, A. Haljasalade kasvupinnased ja multšid. Luua 2012.112.
  
 

Artiklid 

1. Belials, V. Näoga looduse poole. Eesti Mets 4/2012: 51-54.
2. Belials, V. Kõik algab nimest. Terminoloogiast. Parkide almanahh 3: 80-81.
3. Belials, V. Metsa-aasta Luua Metsanduskoolis. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2011: 41-42.
4. Belials, V. Rahvusvaheliste seminaride aasta. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2011: 43-45.
5. Belials, V. Tulbastamine on kuritegu puu suhtes. Eesti Loodus 4/2012, 13.
6. Eller, T. Fotoklubi "Metsakas" tegutseb.  Luua Metsanduskooli aastaraamat 2011: 69-70.
7. Järs, J. Kutseõpe Hollandis. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2011: 49-52.
8. Keppart, V. Kui päike loojub, lendavad nahkhiired. Sinu mets nr 26. 22.märts 2012; 24-25.
9. Laas, R. Õppeosakonna tegemised. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2011: 8-9.
10. Laas, R. Maastikuehituse valdkonna põnevad ettevõtmised. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2011: 33-34.
11. Lepiksoo, L. Maastikuehituse valdkonna põnevad ettevõtmised. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2011: 35-37.
12. Luik-Mudist, E. Kalmistu, park ja aeg. Palamuse valla Teataja, nr 10 (221). 27.10.2012: 4.
13. Mölder, A. Arboristide ja metsurite koolitamisest. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2011: 28-32.
14. Mölder, A. Eesti arboristi koondportree. Eesti Mets 1/2012, 34-37.
15. Pilden, K. Tunnustatud õpetajad, töötajad ja õpilased. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2011: 71-73.
16. Puskar, K. Õpetajagi on õpilane ehk praktikal Soomes. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2011: 46-48.
17. Saarva, E. Täiendusõppe osakonna tegevus. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2011: 13-16.
18. Sander, K.  Metsandusvaldkonna tegemised. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2011: 19-20.
19. Zuba-Reinsalu, H. Kvaliteedijuhtimine aitas Luua Metsanduskoolil kasvada silmapaistvaks valdkonnakooliks. Kvaliteedijuhtimise parimad praktikad Eesti kutseõppeasutustes. Innove 2012: 12-13.
20. Toots, L. Luuakad käisid rattamatkal. Palamuse valla teataja nr 7 (218) 28 juuli 2012, 3.
21. Tüür, E. Loodusturismi valdkond. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2011: 38-39.
22. Vaagen, A. Arendusegevuse õuna-aasta. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2011: 10-12.
23. Vaagen, A.; Laas, R. Kompetentsipõhine hindamine ja selle meetodid. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused XI. 44-49.
24. Vinni, M. Ringiga tagasi. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2011: 21-23.
  
 
 

2011

Raamatud  

 1. Keppart, V. Keskkonnakaitse. Jäätmekäitlus. Kirjastus Argo 2011. 64.
 2. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2010. Koost. Pilden, K.; Vaagen, A.; Ukrainski, S.; Eller, T. Luua 2011, 80.
 3. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused X. Koost. Belials, V. Luua 2011. 101.
 4. Meil on elu keset metsa. Loodusfotoalbum. Fotod Belials, V.; Maipuu, M.; Mikussaar, T.; Neljandik, J.; Pere, J.;  Pihelgas, A.; Tarum, R. Tekst Belials, V. Koost. Belials, V. Keeletoimetaja Vaagen, A. Tõlge inglise keelde Ainsoo, R. Atlex 2011, 152.
  
Artiklid 
1. Belials, V. Metsa-aasta muljeid Luua Metsanduskoolist. Metsaalmanahh 2011, 52-53.
2. Belials, V. Õpetajad täiendasid end Hollandis. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2010: 35-36.
3. Belials, V. Kümme aastat Luua metsanduskooli artiklikogumikke. Eesti Mets 1/2011, 38-42.
4. Belials, V. Luua metsanduskooli artiklite ja uurimuste kogumike koostamise kontseptuaalsed alused. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused X. 7-15.
5. Belials, V. Kutseharidust hakkab muutma uus paradigma. Õpetajate leht 23 10.06.2011, 3.
6. Eller, T. Neljandast fotokonkursist ja fotoklubi Metsakas tegemistest. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2010: 53-55.
7. Järs, J. Hollandi kutseõppesüsteem annab kõigile võimaluse end täisväärtusliku inimesena tunda. Vooremaa 125 (9559) 1.11.2011: 5
8. Keppart, V. Põlispuud parkides: elurikkuse hoidjad. Eesti Loodus 8/2011, 39-43.
9. Laas, R. Maastikuehituse aasta. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2010: 29-31.
10. Laas, R. ; Vaagen, A. Kompetentsipõhise õppe rakendamise võimalustest Luua metsanduskoolis. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused X. 70-74.
11. Mölder, A. Koolitaja portfoolio kui professionaalse enesearengu abivahend. Koolitaja käsitraamat, Andras 2011: 175-179.
12. Mölder, A. Arboristide ja metsurite töökohapõhisest koolitamisest. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2010: 23-25.
13. Mölder, A. Andragoogi portfoolio kui kompetentsipõhist eneseanalüüsi toetav meetod. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused X. 75-79.
14. Müürisepp, A. Uute instruktorite aasta. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2010: 26-28.
15. Otsus, A. Aiaväetuse aastaring. Maakodu kevad/suvi 2011 "Suvi aias". 110-113.
16. Pilden, K. Tunnustatud õpetajad, töötajad ja õpilased. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2010: 62-63.
17. Purje, M. Lõimumisest. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2010: 34.
18. Saarva, E. Täiendusõppe osakonna tegemised. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2010: 14-16.
19. Saarva, E. Sügis kihutab aednikku lume tulekuni üha takka. Kinnisvara ja ehitus (Postimehe lisaleht) 12.10.2011, 18-19.
20. Zuba, H. Eneseotsingud ja võimalused - kuidas jõuda edukate tulemusteni hariduses. Vooremaa 31 (9465) 17.03.2011: 2.
21. Talve, M. Unustatud mõisapargid. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2010: 51-52.
22. Toim, L. Kehakeele treening. Õuesõppe mängude kogumik. Vapramäe-Vellavere-Vitipalu sihtasutus, Ain Tavita agentuur 2011:37-38.
23. Tüür, E. Õppeosakonna tegemised. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2010: 8-9.
24. Vaagen, A. Arendustööst 2010. aastal. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2010: 10-13.
25. Vaagen, A. EQF kutsehariduses ehk mida me Hollandis õppisime. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2010: 49-50.
 

2010

Raamatud  

1. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2009. Koost. Pilden, K.; Vaagen, A.; Ukrainski, S.; Eller, T. Luua 2010, 80.
2. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused IX. Koost. Belials, V. Luua 2010. 48.
3. Mölder, A. Vanade pargipuude hooldamine. Toimetaja Belials, V. Luua 2010. 24

 

Artiklid 

1. Belials, V. Luua Metsanduskooli õpetajad täiendasid end Hollandis. Vooremaa, 4.04.2010: 3.
2. Eller, T. Kolmandast fotokonkursist ja fotoklubi Metsakas tegemistest. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2009: 54-56.
3. Keppart, V. Mida pakub mets inimesele. Kalender 2010. Tallinn: Olion, 2010: 108-111.
4. Keppart, V.; Arusoo, H. Rattaretk 2010 - Kuidas elad, Vooremaa? Loodusesõber 2/2010: 28-32.
5. Keppart, V. Soovitan raamatut: Park on paradiis looduses ja kunstis. Loodusesõber 1/2010: 47.
6. Keppart, V. Sügavate laante elanikud kolivad näljaga linna. Vooremaa 25.03.2010. 
7. Käärik, Ü. Õpirändeprojekt "Õpilaste metsanduslike kutseoskuste täiendamine Saksamaal ja Austrias. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2009: 41-42.
8. Laas, R. Maastikuehituse aasta. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2009: 30-32.
9. Männiste, E. Õppeosakonna tegemised. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2009: 7-10.
10. Mölder, A. Amet maa ja taeva vahel. Kutsehariduse uudiskiri, 2010-1: 2.
11. Mölder, A. Arboristide ja metsurite töökohapõsisest koolitamisest. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2009: 22-24.
12. Müürisepp, A. "Normaalne" metsamasina-aasta? Luua Metsanduskooli aastaraamat 2009: 25-29.
13. Purje, M. Lõimimisest Luua metsanduskooli näitel. Õpetajate leht, 19.märts 2010: 9.
14. Purje, M. Lõimumisest. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2009: 36-37.
15. Saarva, E. Ohtlikud puud tuleb oskuslikult langetada. Sinu Mets nr 21 23.11.2010, 12-13.
16. Saarva, E. Jõgeva- ja Tartumaa õpilased looduslaagris. Vooremaa, 24.07.2010.
17. Saarva, E. Täiendusõppe osakonna tegemised. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2009: 13-15.
18. Vaagen, A. Kultuurišokk ja kool. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused IX. Luua 2010: 40-43.
19. Vaagen, A. Arendustööst. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2009: 11-12.
20. Vaagen, A. EQUFAS õpilastele - EQFi testiminepõllumajanduslikus kutsehariduses. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2009: 46.
21. Vaagen, A.; Pilden, K. Tunnustatud õpetajad, töötajad ja õpilased. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2009: 57-59.
22. Vahtra, E. Spordiaasta. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2009: 33-35.
 

2009

Raamatud ja õppematerjalid

 
1.  M. Kask. Metsakasvatus. ILO 2009. Retsensent Belials, V.
2.  Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused VIII. Koost. Belials, V. Luua 2009. 44.
 
 

Artiklid

 
1.   Belials, V. Luua Metsanduskooli juubelikonverents "Metsandusharidus täna ja homme". Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused VIII. Luua 2009, 31-33.
2.   Belials, V. Mis on mets. Metsa poole, mai 2009, 1.
3.   Eller, T. Kas me seda kasepalki üldse tahame? Sinu Mets nr 16 17.09.2009, 6-7.
4.   Eller, T. Tüvekõverused mõjutavad metsa väärtust. Sinu Mets nr 14 19.02.2009, 8.
5.   Keppart, V. Parkide elurikkusest. Eesti parkide almanahh 2. Kroonpress 2009: 92-97.
6.   Keppart, V. Jõgeval talvitusid kühmnokk-luiged. Vooremaa, 3. märts 2009.
7.   Luik-Mudist, E. Eestlaste helmekeed. Palamuse valla teataja, nr 12 (187). 31.12.2009: 2.
8.   Männiste, E. Luua kooli õpilased kutsemeistrivõistlustel. Maalehe messileht. 16. aprill 2009, 17.
9.   Mölder, A. Täiskasvanu teab, milleks õpib. Eesti Ekspress, Koolileht. 21.05.2009, lk 10-11.
10. Mölder, A. Kuidas lõigata ilupõõsaid. Maalehe nõuandelisa Targu Talita. Nr 19 7. mai 2009, 294-295.
11. Mölder, A. Aed- ja puishortensiat lõigake erinevalt. Maalehe nõuandelisa Targu Talita. Nr 19 7. mai 2009, 295.
12. Mölder, A. Kääritöö ilupõõsas. Maalehe nõuandelisa Targu Talita. Nr 18 30. aprill 2009, 278-279.
13. Mölder, A. Ilupuude hoolduslõikus nõuab teadmisi. Maalehe nõuandelisa Targu Talita. Nr 17 23. aprill 2009, 260-261.
14. Müürisepp, A. Metsamasinajuhtide õpetamisest Luua koolis. Eesti Mets 3/2009, 33-38.
15. Zuba, H. Maakutseõppeasutus ja tema roll piirkonna arengus. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused VIII. Luua 2009, 34-37.
16. Vaagen, A. Hea lugeja! (juhtkiri). Metsa poole, mai 2009, 1.
17. Белиалс, В.  Что такое лес? Зелёный зов, май 2009, 1.
18. Вааген, А.  Дорогой читатель! Зелёный зов, май 2009, 1.
 
 

Ajalehed

 
1.   Metsa poole, mai 2009. Toimetus: Mölder, A.; Vaagen, A.; Belials, V.
2.   Зелёный зов, май 2009. Редакция: Белиалс, В.; Мелдер, А.; Вааген, А. Перевод Пурье, М.
 

2008

Raamatud

1. Aastaringid. Mälestusi Luualt. Koostaja Põder, L., toimetaja Belials, V. Luua 2008, 224
2. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused VII. Koost. Belials, V. Luua 2008. 96 lk.
3. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2007. Koostajad Ukrainski, S; Pilden, K.; Vaagen, A.; Eller, T. Luua 2008, 70
4. Peremehe parem käsi. Koost. Tarang, T. Farm Plant Eesti 2008, 228.
5. Белиалс, В. Справочник любителя леса. Перевод Пурье, М. Хало кирястус, 2008, 58 
 

Uurimused

1. Molok. H. Komposti mõju kasvusubstraadi omadustele sultan-lemmaltsa (Impatiens walleriana) ja hübriidpetuunia (Petunia x hybrida) kasvatamisel potitaimena. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused VII. Luua 2008, 24-33. 
2. Rebaste, M.; Sander, K.; Tuvike E. Aastatel 2002-2007 Luua Metsanduskooli lõpetanud vilistlaste hõivatus tööturul. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused VII. Luua 2008, 75-77. 
3. Vaagen, A. Luua Metsanduskooli täiskasvanud õppijate rahulolu-uuring. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused VII. Luua 2008, 66-74. 
 

Artiklid

1. Belials, V. Luua Metsanduskool. Jõgevamaa metsad 1918-2008. Eesti Metsaselts 2008. Koostaja Kaupo Ilmet. 185-192.
2. Belials, V. Eesti metsa tulevik on õppinud spetsialistide kätes. Postimehe teemaleht Metsandus ja puidutööstus 18.11.2008, 13.
3. Belials, V. Metsaomanik peab orienteeruma paberimajanduses. Postimehe teemaleht Metsandus ja puidutööstus 18.11.2008, 10.
4. Belials, V. Luual oli juubeliaasta. Metsaalmanahh 2008, 13-14.
5. Belials, V.  Elu metsade taga – Luua Metsanduskool 60. Maamajandus oktoober 2008, 42-43.
6. Belials, V. Luua Metsanduskool mitmekesistub. Eesti Mets 3/2008, 46-51.
7. Belials, V. Luua Metsanduskool - 60. Metsamees nr 8 (92) august 2008, 5.
8. Belials, V. Luua Metsanduskool tähistas juubelit konverentsiga. Metsamees nr 8 (92) august 2008, 1/5.
9. Belials, V. Metsariik vajab metsateadmisi. Maalehe Metsaleht 28.08.2008, 3
10. Belials, V. Kutseõpetajate koolitus Luua Metsanduskoolis. Õpetajate Lehe lisaleht Tänapäevane kutseõpe. 09.05.2008, lk 12.
11. Belials, V. Kas olla pedagoog või andragoog? Õpetajate Leht 22.02.2008, lk 48. 
12. Belials, V. Luua Metsanduskooli artiklite ja uurimuste kogumik. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2007, 47-48.
13. Belials, V. Luua Metsanduskooli sümboolika ja trükiste kujunduselemendid läbi aegade.Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused VII. Luua 2008, 52-65. 
14. Eller, T. Puu järkamisest sõltub otseselt metsaomaniku tulu. Sinu Mets nr 13 20.11.2008, 2.
15. Eller, T. Igal puiduostjal oma nõuded. Sinu Mets nr 13 20.11.2008, 7.
16. Eller, T. Fotokonkurss. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2007, 49-51.
17. Järs, J. Eesti riik, Eesti Post ja regionaalpoliitika ehk ühe maa-asula lugu. Vooremaa 04.12.2008.
18. Järs, J. Eesti riik, Eesti Post ja regionaalpoliitika ehk ühe maa-asula lugu. Postimees 28.11.2008.
19. Käärik, Ü. Metsandusvaldkond. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2007, 21-23.
20. Leuhin, I. Teekond oma erialani. Teeviit. Postimehe erileht. 02.12.2008, 10.
21. Molok, H. Maastikuehituse eriala. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2007, 26-27.
22. Männiste, E. Õppeosakonna tegemised. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2007, 5-7.
23. Mölder, A. Mets kasvab majanduslangusest hoolimata. Postimehe teemaleht Metsandus ja puidutööstus 18.11.2008, 5.
24. Mölder, A. Luua Metsanduskool koolitab metsaomanikke. Valgamaa keskkonnaleht 25.09.2008.
25. Mölder, A. Loodusretkejuhtide koolitamisest. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2007, 28-30.
26. Mölder, A. Tulevane põlispuu koduaeda. Maakodu, märts 2008, 54-61.
27. Mölder, A. Õpipoisikoolitus. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2007, 31-33.
28. Müürisepp, A. Metsamasina-aasta. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2007, 24-25.
29. Otsus, A. Abiks roosisõbrale. Põltsamaa roosiaed. Koostaja Angerjas, I. 183-186.
30. Pilden, K. President Toomas Hendrik Ilvese külaskäik. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2007, 45-46.
31. Purje, M. Märkmeid põhiõpet toetavast keeleõppest. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused VII. Luua 2008, 49-51.
32. Põder, L. Pilk Luua valla koolilukku. Vooremaa 19.04.2008.
33. Saarva, E. Loodushuvilised õpilased Luual. Vooremaa 29.03.2008.
34. Saarva, E. Täiendusõppe osakonna tegevus. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2007, 10-12.
35. Talve, M.; Zuba, H. Kooli muuseumist. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2007, 39-40.
36. Talve, M. Luual avatakse muuseumitoad. Jõgevamaa keskkonnaleht, 29.04.2008.
37. Talve, M. Palju õnne, sõbrake arboreetum! Luua Metsanduskooli aastaraamat 2007, 41-42.
38. Vaagen, A.; Pilden, K. 2007. aastal tunnustatud õpetajad ja töötajad. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2007, 43-44.
39. Vaagen, A. Ülevaade kooli arendustööst. Luua Metsanduskooli aastaraamat 2007, 8-9.
 

2007

Raamatud

1. Belials, V. Tööohutus raietöödel. Halo kirjastus 2007. 16 lk.
2. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused VI. Koost. Belials, V. Luua 2007. 84 lk.
 

Uurimused

1. Belials, V. Täiskasvanud õppija õpimotivatsioon õppima asumiseks Luua Metsanduskooli näitel. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused VI. Luua 2007, 65-77.
2. Männiste, E. Looduslik uuenemine metsapõlengualadel männienamusega puistutes. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused VI. Luua 2007, 18-23.
3. Mölder, A. Erametsaomanik kui metsade majandaja. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused VI. Luua 2007, 5-11.
 

 Artiklid

1. Belials, V. Aeg minna vaikides, enne päikesetõusu. Sirp/Roheline värav, 14.09.2007, 8.
2. Belials, V. Miks hüüame Eestit džungliks? Sirp/Roheline värav, 10.08.2007, 7.
3. Belials, V.; Mölder, A.; Vaagen, A.  Luua ootab õppijaid. Illuka valla sõnumilaegas. Nr 4, aprill 2007, 2.
4. Keppart, V. Õpperada Luua metsas. Eesti Mets. 11/2007, 36-39.
5. Keppart, V. Vanapargi puiesteest. Pärnu Postimees, 14.11.2007.
6. Keppart, V. Neljale vahtrale kingiti elu. Vooremaa, 29.03.2007.
7. Laanes, M. Mina... ja linnumaja. Kodukolle 1/2007, 71.
8. Mölder, A. Saar seisab, sõrmed püsti. Maakodu, detsember 2007, 56-61.
9. Mölder, A. Koolitajaks kujunemise lugu. X täiskasvanud õppija nädal eestis 2007. Õpime mõnuga. ETKA Andras 2007: 17-19.
10. Mölder, A. Luua Pargi elujärgud. Maakodu, märts 2007, 30-35.
11.  Saarva, E. Loodushuvilised õpilased Luual. Vooremaa, 31.03.2007, 6.
12. Tarang, T. Terved taimed segapeenrast. Maakodu, aprill 2007, 60.
13. Vaagen, A.  Eesti keele kui teise keele oskuse arendamisest EL Phare keeleõppe- ja lähetusprojekti näitel. Emakeel ja teised keeled V. Tartu Ülikooli eesti keele (võõrkeelena) õppetooli toimetised 6. Tartu Ülikooli kirjastus 2007, 280-286.
14. Белиалс, В.; Мелдер, А.; Вааген, А. Лууаский Лесной Колледж ждёт учащихся! Нарва TV punkt nr 16, 8.
 
 

2006

Raamatud

1. Loodusretke juhi ABC. Koostaja Belials, V. Toimetaja Mölder, A. Halo kirjastus 2006. 60 lk.
2. Belials, V. Metsasõbra teatmik. Sõnastiku kaasautor Mölder, A. Halo kirjastus 2006. 56 lk.
3. Keppart, V. Keskkonnakaitse. Looduskaitse. Kirjastus Ilo 2006. 264 lk.
4. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused V. Koost. Belials, V. Luua 2005. 72 lk.
 
Uurimused
1. Belials, V. Luua Metsanduskooli poolt reklaamiks kasutatud infokanalite analüüs. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused V. Luua 2006, 59-66.
2. Reinsalu, T. Raietöölise ja metsuri kutseeksamite analüüs Luua Metsanduskoolis. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused V. Luua 2006, 32-41.
3. Viks, K. Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse rakendumine kutseõppeasutustes. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused V. Luua 2006, 51-58.
 

Artiklid

1. Belials, V. Tagasivaade Luua Metsanduskooli töisele aastale. Metsaalmanahh 2006, 28-29.
2. Belials, V. Tunnid metsas II. Loodus 6/2006, 16-17.
3. Belials, V. Tunnid metsas I. Loodus 5/2006, 30-31.
4. Belials, V. Metsandusest, pärandkultuurist ja kultuuripärandist. Eesti Mets 2/2006, lk 52-54.
5. Belials, V.; Mölder, A. Luua ootab õppijaid. Sinu Mets, kevad 2006.
6. Belials, V.; Mölder, A. Õpipoisikoolitus Luua Metsanduskoolis. Sinu Mets, kevad 2006.
7. Belials, V.; Mölder, A. Loodusretke juhiks Luua Metsanduskoolis. Sinu Mets, kevad 2006.
8. Keppart, V. Tagantjärele tarkus ei aita. Vooremaa, 25.07.2006 
9. Keppart, V. Nahkhiirtest ja nende kaitsest Jõgevamaal. Jõgevamaa Keskkonnaleht, 28. detsember 2006
10. Meister, L. ; Laanes, M. Mina ja ... kruvid. Kodukolle 10 (80) 2006, 50-51.
11. Luik-Mudist, E.  Loomulik loodus ja loomine. Vooremaa, 17.10.2006.
12. Männiste. E. Õnnestumine teisel katsel. Eesti areng. Euroopa Liidu struktuurifondid Eestis - võimalustest tulemusteni. Juuni 2006, lk 15. 
13. Mölder, A. Maastikumaal pajudega. Maakodu, november 2006, lk 39-43.
14. Veromann, E., Tarang, T., Kevväi, R., Luik, A., Williams, I.H. 2006. Insect pest and their natural enemies on spring oilseed rape in Estonia: impact of cropping systems. – Agricultural and Food Sci., 15, 61–72.
15. Viks, K. Säästev metsandus Eestis - utoopia või tegelikkus? Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused V. Luua 2006, 5-8.
 
 

2005

Raamatud

1. Eller, T. Ümarpuidusortimendid ja optimaalne järkamine. 2005. 15 lk.
2. Keppart, V. Säästva metsanduse alused. Kirjastus Ilo 2005. 104 lk.
3. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused IV. Koost. Belials, V. Luua 2005. 102 lk.

 

Uurimused

1. Belials, V. Luua Metsanduskooli töötajate rahulolu uuring. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused IV. Luua 2005, 89-93.
2. Keppart, V.; Masing, M.; Lutsar, L. Nahkhiired Luual. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused IV. Luua 2005, 77-88.
 

Artiklid

1. Belials, V. Luua Metsanduskooli töine aasta. Metsaalmanahh 2005, 60-61.
2. Belials, V. Kasvavate puude laasimine. Sinu mets. Sügis 2005, 12.
3. Belials, V. Luua õpilased näitasid taas võimu. Vooremaa, 17.05.2005.
4. Eller, T. Kvaliteedinõuded ümarsortimentidele vajavad korrastamist. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused IV. Luua 2005, 22-26.
5. Keppart, V. Hüvasti, kooliaed. Vooremaa, 12.07.2005.
6. Keppart, V. Nahkhiirte kaitse. Sinu mets. Sügis 2005, 19.
7. Keppart, V. Segadus terminiga "säilikpuu". Eesti Mets. 2/2005, 14.
8. Keppart, V. Võõrusel austa võõrustaja kombeid. Õpetajate leht nr 19, 13.05.2005.
9. Luik, A., Hanni, L., Merivee, E., Ploomi, A., Tarang, T., Veromann, E. 2005. Studies in environmentally friendly plant protection in Estonia. – NJF-Seminar 369. Organic Farming for a New Millenium – status and future challenges Alnarp, Sweden June 15-17, 2005. NJF Report, 1, 1, 173–17676.
10. Miljutin, A. Kasetriibik - meie metsade ainus hüpiklane. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused IV. Luua 2005, 68-76.
11. Mölder, A. Oskusi käbist kännuni europrojektide toel. "Maaleht" Haridusleht, 03.11.2005.
12. Mölder, A. Kuusepeenar aianurka. Aed, juuni 2005, 16-21.
13. Männiste, E. Eesti Koolimetsade Ühendus. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused IV. Luua 2005, 30-31.
14. Männiste, E. .../juhtkiri/ Õpimets. Eesti Koolimetsade Ühenduse häälekandja. Nr 2. 23. veebruar 2005.
15.  Veromann, E., Luik, A., Kevväi, R., Tarang, T., Kruus, M. 2005. Pests and their natural enemies in organic oilseed and turnip rape.– NJF-Seminar 369. Organic Farming for a New Millenium – status and future challenges Alnarp, Sweden  June 15-17, 2005. NJF Report, 1,1, 99–102.
16. Veromann, E., Kevväi, R., Luik, A., Metspalu, L., Tarang, T. 2005. Naeri-hiilamardika (Meligethes aeneus F.) tali- ja suvirapsil. – EPMÜ teadustööde kogumik 220 "Agronoomia 2005. Tartu, 204–206.
 

2004

Raamatud

1. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused III. Koost. Belials, V. Luua 2004. 108 lk. 
2. Keppart, V. Luua metsanduslik õpperada. Luua 2004. 33 lk.
 

Uurimused

1. Belials, V. Teoreetilise õppe efektiivsus Luua Metsanduskoolis. Erialase terminoloogia omandamise uuring. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused III. Luua 2004, 12-19.
 2. Mölder, A. Tartu Ehitusmessi 2003 külastajate hinnangud puidule kui ehitusmaterjalile. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused III. Luua 2004, 35-44.
 3. Sander, K. Kursusejuhendaja õpilase silmade läbi. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused III. Luua 2004, 28-34.
 

Artiklid

1. Belials, V.  Euroopa parimad metsandusõpilased õpivad Luual. Metsaalmanahh. Eesti Metsaselts 2004, 32-33.
2. Belials, V. Konverents "Eesti metsandus 2010. Visioonid" Luual. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused III. Luua 2004, 5-8.
3. Belials, V. Luua Metsanduskool heitis peret. Vooremaa, 05.02.2004.
4. Belials, V. Luua Metsanduskooli õpilased kaitsesid Euroopa Meistri tiitlit. Vooremaa, 08.06.2004.
5. Belials, V. Turberaie ja valikraie - mis need on? Sinu mets, kevad 2004.
6. Kask, U. Tüvekahjustajad. Sinu mets, kevad 2004.
7. Keppart, V. Luua metsanduslik õpperada. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused III. Luua 2004, 9-11.
8. Keppart, V. Roela männik kui vääriselupaik. Virumaa Teataja, 22.04.2004.
9. Keppart, V. Säilikpuu mõistest. Sinu mets, kevad 2004.
10. Keppart, V. Tuulepesadest. Sinu mets, kevad 2004.
11. Keppart, V. Tänu vihmale õitsevad murud. Vooremaa, 08.07.2004.
12. Reinsalu, T. Tööandjate nõudmised raietöölistele. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused III. Luua 2004, 47-48.
13.  Tarang, T., Veromann, E., Luik, A., Williams, I. On the target entomofauna of an organic winter oilseed rape field in Estonia. – Latvijas Entomologs, 2004, 41, 100–110.
14. Veromann, E., Tarang, T., Luik, A., Metspalu, L. Pests and their natural enemies in oilseed rape in Estonia. – Latvian Journal of Agronomy, 2004, 7, 12–14.
15. Viljamaa, S. Loovuse arendamine õpimapi abil. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused III. Luua 2004, 25-27.
 

2003

Raamatud

1. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused II. Koost. Belials, V. Luua 2003. 106 lk. 
 

Uurimused

1. Mölder, A. Maapiirkondade põhikooli- ja keskkoolilõpetajate kutsevaliku põhikriteeriumid. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused II. Luua 2003, 5-11
2. Rebaste, M.; Sander, K. Luua Metsanduskooli vilistlaste uuring. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused II. Luua 2003, 11-16.
3. Zuba, H. Kuusepuidu paindetugevuse sõltuvus erinevatest murdetüüpidest. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused II. Luua 2003, 61-69.
 

Artiklid

1. Belials, V. Luua lootis paremat tulevikku, Maaleht/Metsaleht, 28.08.2003.
2. Belials, V. Luua ootab õppijaid. Sinu mets, aprill 2003.
3. Belials, V. Luua üllatas jälle. Maaleht/Metsaleht, 29.05.2003.
4. Belials, V. Maastikukujunduse eriala Luual. Aiandusfoorum 2003.
5. Belials, V. Maastikukujundus Luual. Sinu mets, aprill 2003.
6. Belials, V. Metsaharidus ei tähenda ainult metsanduslikku haridust. Eesti Mets, 3/2003.
7. Belials, V. Poolemeetrine mets. Maaleht/Metsaleht, 27.02.2003.
8. Keppart, V. Pargid on ökoloogiliselt väärtuslikud. Eesti Mets, 2/2003, 40-43
9. Keppart, V. Pargis laiub roheline kõrb. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused II. Luua 2003, 16-19.
10. Keppart, V. Pesakastid metsalindudele. Sinu mets, aprill 2003.
11. Mander, Ü.; Murka, M. Coherence of cultural landscapes: a new criterion for evaluating impacts of landscape changes. In: Mander, Ü. and Antrop, M. (Eds.) Multifunctional Landscapes Vol. III, Continuity and Change, Advances in Ecological Sciences, 16. WIT Press, Southampton, Boston, pp. 15-32.
12. Mölder, A. Küttehakke tootmise ja kasutamise võimalusi. Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused II. Luua 2003, 69-75.
 

2002

Raamatud

1. Luua Metsanduskool. Artiklite kogumik. Koost. Belials, V. Luua 2002. 95 lk.
 2. Metsa- ja puiduerialade inglise-eesti, eesti-inglise sõnastik. Koost. Reinas, V. Luua. OÜ Metsatark, 2002. 284 lk.
 

Uurimused

1. Veski, K. Õpilaste väljalangevus Luua Metsanduskoolis. Luua Metsanduskool. Artiklite kogumik. Luua 2002, 76-85.
 
Artiklid
1. Belials, V. Metsakasvatusliku paradigma muutus lähtuvalt keskkonnakaitse arengusuundumustest. Artiklite kogumik, Luua Metsanduskool, 2002.
2. Belials, V. Õppekavade ja aineprogrammide eesmärgistamine kutsekoolis. Artiklite kogumik, Luua Metsanduskool, 2002.
3. Keppart, V. Metsahoiu õppimisest ja õpetamisest Luual. Luua Metsanduskool. Artiklite kogumik. Luua 2002, 40-42.
4. Keppart, V. Mida teha teeäärsete metsadega? Eesti Mets, 4/2002, 
5. Keppart, V. Pargis laiub roheline kõrb. Maaleht/Metsaleht, 10.10.2002.
6. Keppart, V. Seadus kaitseb künnivarest. Maaleht, 25.04.2002.
7. Keppart, V. Võitlus vajab teadmisi. Maaleht, 05.09.2002.
8. Mölder, A. Kooli arengu eelduseks on avatus. Luua Metsanduskool. Artiklite kogumik. Luua 2002, 33-38.
9. Mölder, A. Maalapsed kipuvad linna. Maamajandus, august 2002, lk 26-28.
10. Mölder, A. Suhtekorraldus: mõiste ja eesmärgid. Luua Metsanduskool. Artiklite kogumik. Luua 2002, 89-95.
11. Müürisepp, A. Oskamatus kestab. Luua Metsanduskool. Artiklite kogumik. Luua 2002, 69-71.
12. Põder, L. Lühiülevaade Luua Metsanduskoolist aastail 1995-2002. Luua Metsanduskool. Artiklite kogumik. Luua 2002, 19-33.
13. Luik, A., Tarang, T., Veromann, E. Kikas, A. Hanni, L. Carabids in the Estonian crops. ). - In: Proceedings of the Sci. Intern. Conf. "Plant Protection in the Baltic Region in the Context of Integration to EU" (ed. A. ˇiogas), 70. (CAB, AGRIS, AGRICOLA, ISI, BIOSIS). Kaunas, 2002, 68-70. 
14. Tarang, T. Luik, A. Influence of field margins to carabids in the winter oil-seed rape field. - In: Proceedings of the Sci. Intern. Conf. "Plant Protection in the Baltic Region in the Context of Integration to EU" (ed. A. ˇiogas), Kaunas, 2002, 132-134. (CAB, AGRIS, AGRICOLA, ISI, BIOSIS). 
15. Saarva, E. Metsandusharidus Eestis. Luua Metsanduskool. Artiklite kogumik. Luua 2002, 4-19.
16. Velström, E. Õppeainete integreerimine - tõhusam tulemus. Sellist meistriks. Kutseõppeteemaliste artiklite kogumik. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus. Tallinn, 2002, 31-32.
17. Veski, K. Maastikukujunduse eriala Luual. Luua Metsanduskool. Artiklite kogumik. Luua 2002, 71-72.
 

2001

Artiklid

1. Belials, V. Mölder, A. Luua Forestry College Facing New Challenges. Baltic Timber Journal, July 2001.
 

2000

Raamatud

1. Metsaomanikule metsandusest. Lühinõuandeid metsakasvatusest hakke tootmiseni. Koost. Velström, J. Työtehoseura, 2000. 60 lk.
 

Artiklid

1. Mölder, A. Käitumisjuhiseid õnnetusjuhtumi korral. Metsamehe kalender-käsiraamat 2001-2003. Eesti Metsaselt, Jõgevamaa Metsaselts, Akadeemiline Metsaselts. Põltsamaa, 2000. 235-239.
2. Mölder, A. The Training of Forest Owners - a Key for More Effective and First-Rate Treatment of Forests. TTS Institute bülletään, Helsinki 2000.
3. Keppart, V. Siidisaba - tänavune kaunis jõululind. Vooremaa, 2000, 21. detsember.
4. Keppart, V. Bensiinijaamu on liiga palju. Vooremaa, 2000, 17. veebruar.
5. Vaas, J. Ei jää see vigurlõikamise päev kuhugi... Eesti Mets, 2000, 4, 19.
 

1999

Artiklid

1. Keppart, V. Jõgeva linn järgmisel sajandil. Vooremaa, 1999, 8. juuli.
2. Keppart, V. Põlatud kevadekuulutajast. Vooremaa, 1999, 20. märts.
3. Keppart, V. Uutest metsakasvukohatüüpidest õpetaja pilguga. Eesti Mets, 1999, 12, 12, 13.
4. Keppart, V. Põõsaskased Jõgeval. Eesti Loodus, 1999, 9, 367.
5. Keppart, V. Valge kasetohu saladused. Eesti Loodus, 1999, 9, 364-366.
6. Keppart, V. Lõhislehine maarjakask. Eesti Loodus, 1999, 6, 249.
7. Keppart, V. Tuulepesad kaskedel. Eesti Loodus, 1999, 2/3, 59-61.
8. Vaas, J. Näpunäiteid metsa uuendamiseks. Eesti Mets, 1999, 5, 18-21.
 

1998

Raamatud ja brošüürid

1. Keppart, V. Narva-Jõesuu Hele ja Pime park. Looduse õpperada. Narva-Jõesuu Eestlaste Selts "Kalju" 1998, 16 lk.
2. Кеппарт, В. Нарва-Йыэсуу Светлый и Темный парки. Учебная тропа природы. Эстонское общество Нарва-Йыэсуу "Калью" 1998, 16 lk.
3. Narva-Jõesuu Hele ja Pime park. Narva-Jõesuu Laight and Dark Park. Светлый и Темный парки Нарва-Йыэсуу. Voldik. Koostanud Keppart, V. Narva-Jõesuu Eestlaste Selts "Kalju" 1998.
4. Saarman, E. Puiduteadus. [Wood Science] Edited by H.Zuba. Jõgeva, Estonian Society of Foresters, 1998. - 247 p.
 

Artiklid

1. Keppart, V. Metsaservi hooldades kujundame maastikku. Eesti Mets, 1998, 12, 8-9.
2. Keppart, V. Klorofüllita tamm. Eesti Loodus, 1998, 3, 138.
3. Zuba, H. EPMÜ Metsandusteaduskonna lõpetas järjekordne lend. [Faculty of Forestry has launched the graduates] - Eesti Mets, 1998, 8, 4-6.
4. Vaas, J. Mõnus päev Kassinurme linnamäel. Eesti Mets, 1998, 12, 13.
 

1997

Artiklid

1. Keppart, V. Hundisaare kuusk. Eesti Loodus, 1997, 8/9, 390.
2. Keppart, V. Kitsesoo nõiakuusk. Eesti Loodus, 1997, 8/9, 345.
3. Keppart, V. Mõlemasoolised käbid kuuskedel. Eesti Loodus, 1997, 8/9, 342.
4. Keppart, V. Kui vanaks elab tuulepesa? Eesti Loodus, 1997, 5, 186.
5. Keppart, V. Ka raugastunud põlispuu väärib hoidmist! Eesti Loodus, 1997, 4, 148-149.
 

1994

Raamatud

1. Talve, M.; Kask, U.; Keppart, V. Kodumets: noortekogu "Uus Eesti" õppevihik. Tallinn, 1994. 33 lk.
 

Artiklid

1. Mölder, A. Käitumisjuhiseid õnnetusjuhtumi korral. Metsamehe kalender-käsiraamat 1995-1997. Jõgevamaa Metsaselts, 1994, 92-96