Erasmus+ rahvusvaheline metsandus

Rahvusvaheline metsandus                                        

 

Projekti lühikirjeldus

Soome partner SEDU valmistab ette rahvusvahelise metsanduse 5. taseme õpet. Millest üks osa on e-kursus -  rahvusvaheline metsandus, mis koostatakse käesoleva projekti raames.

Iga riik koostab ühe nädalase praktilise õppe projektis osalevatele õpilastele. Soome, Ungari ja Eesti loovad osa e-kursusest. Enne praktilist osa testitakse ka e-kursust.

 

E-kursuse osad:

Eesti -.  Metsatüübid Eestis võrdluseks Soome, Rootsi, Ungari ja Austria tüübirühmad.
Soome  - igamehe õigus ( missugune tähendus on sellel erinevates riikides),
Ungari -  Rahvuspargid erinevates riikides.
Austria – metsa töötlemine ja majandamine eritingimustes( mäestik).

Praktilised osad kohtadel:

Rahvusvaheline kohtumine Eestis 14.-18.märts 2016 Luua Metsanduskoolis

Praktiline metsandus ja e-kursuse "Forest site types" analüüs.

Info Eesti kohtumisest

Toimetas: Riina Tralla
projekti koordinaator