Tule taotle STIHLi stipendiumi!

STIHLi stipendiumi konkursiteade

 

Farron Tehnika OÜ ja Luua Metsanduskool sõlmisid 11. jaanuaril 2013 koostöölepingu, mille eesmärgiks on populariseerida raiesporti, metsandusega seotud erialasid ning tõsta nendel erialadel õppivate õpilaste motivatsiooni.  Eesmärgi täitmiseks on Farron Tehnika pannud metsandusvaldkonna päevase õppevormi õpilasele välja stipendiumi (statuut) summas 1000 eurot.

Stipendiumitaotlusi on võimalik õppeaastaks 2018/2019  esitada                 4.–21. septembrini. Selleks tuleb täita vastav taotlusvorm (statuudi lisas) ning esitada see koos nõutud dokumentidega kooli kantseleisse.

Konkursi komisjoni koosolek toimub septembri lõpus.

Komisjoni  koosseis on järgmine:

esimees: STIHLi esindaja Airon Põlda

liikmed: STIHLi esindaja Marko Altmäe 

              Luua MK juhtkonna esindaja

              Luua MK raieõpetajate esindaja

 

Stipendiaat 2013/14 -  Jarro Mihkelson

Stipendiaat 2014/15 – Jarro Mihkelson

Stipendiaat 2015/16 – Jaanus Sosare

Stipendiaat 2017/18 - Silver Pärn